Wielki pakiet oszczędnościowy

· 386 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Wielki pakiet oszczędnościowy

Do 2014 roku koalicja rządowa chce zaoszczędzić 80 miliardów euro. Do pakietu oszczędnościowego należą cięcia w dziedzinie socjalnej i nowy podatek. Rząd przedstawił największy w historii Niemiec pakiet oszczędnościowy.

Do 2014 roku plan zakłada zaoszczędzenie 80 miliardów euro, z czego 11 miliardów euro w roku przyszłym. Cięcia budżetowe nie obejmą oświaty i nauki. Nie będzie podwyżki podatku dochodowego ani od towarów i usług. Nie będą zmniejszone inwestycje w budownictwie, nie będzie cięć w ustawie emerytalnej. Przewidziane są natomiast cięcia w dziedzinie socjalnej, ogromne redukcje zatrudnienia w urzędach państwowych, jak również zmiany w odliczeniach podatkowych i innych subwencjach. W przypadku Elterngeld podstawą do wypłaty będzie 65 (a nie jak dotychczas 67) procent dochodów netto. Osoby pobierające ALG II nie będą otrzymywać Elterngeld. Nie będzie dopłat do podatku emerytalnego dla bezrobotnych. Zlikwidowany zostanie dodatek do ogrzewania dla pobierających Wohngeld.
Nowy podatek dotyczyć będzie koncernów energetycznych produkujących energię w elektrowniach atomowych. Potentaci jak E.on, RWE i EnBW co roku będą odprowadzać do kasy państwa łącznie 2,3 miliarda euro. Transakcje na rynku finansowym zostaną opodatkowane. Ograniczone zostaną subwencje gospodarcze.
Do 2014 roku zlikwidowane zostanie 10.000 miejsc pracy w urzędach państwowych. W 2011 roku nie będzie podwyżki Weihnachtsgeld. Planowana jest reforma armii; minister obrony został zobowiązany do przygotowania do września planów redukcji Bundeswehry o 40.000 żołnierzy
Odbudowa berlińskiego zamku zostaje wstrzymana do 2014 roku.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie