Za czy przeciw?

· 418 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Za czy przeciw?

Obecnie kara śmierci jest stosowana głównie przez niedemokratyczne reżimy oraz USA, Japonię, Koreę Południową, Singapur, Tajwan, Indie i Malezję. Pomimo tego, że kara śmierci nie jest wykonywana w żadnym kraju Europy to i tak wzbudza wiele kontrowersji…

Kara śmierci nie jest jednoznacznie zabroniona. W 2014 roku kara śmierci była wykonywana w 22 krajach, natomiast przed dwudziestoma laty obowiązywała aż w 42 państwach. Normy dla krajów, w których kara śmierci w dalszym ciągu jest codziennością określa Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Niemcy tak jak i inni europejscy partnerzy opowiadają się za zniesieniem kary śmierci na całym świecie.

Według 6 artykułu Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), w prawie karnym nieumyślne spowodowanie śmierci lub zabójstwo są określane jako najcięższe przestępstwa. Istnieje również lista przewinień, za których dokonanie można być skazanym na śmierć.

W poszczególnych państwach władze wprowadziły karę śmierci za różnego rodzaju czyny np. w 2014 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły karę śmierci za cudzołóstwo, w Arabii Saudyjskiej skazanym na karę śmierci można zostać za uprawianie czarów, a w Pakistanie i Iranie za bluźnierstwo i zniewagę proroków.

Wykonanie egzekucji wobec osób niepełnoletnich lub tych, którzy w dniu popełnienia przestępstwa nie mieli ukończonego 18 roku życia oraz wobec ciężarnych jest zabronione.

Amnesty International pisze: W większości krajów, w których to ludzie skazywani są na karę śmierci, przeprowadzana egzekucja nie jest zgodna z międzynarodowymi standardami dotyczącymi uczciwego postępowania sądowego.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie