Żądania skrócenia czasu pracy

· 386 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Żądania skrócenia czasu pracy

Przeszło stu naukowców, związkowców i polityków żąda wprowadzenia 30 godzinnego tygodnia pracy.

Niskie wynagrodzenia, ograniczony czas zatrudnienia, brak fachowej siły roboczej – to tematy rynku pracy aktualnie dyskutowane. O skróceniu czasu pracy nikt nie mówi. Tymczasem przeszło stu naukowców, polityków (szczególnie lewicowych) i związkowców podpisało się pod listem otwartym, w którym postulują skrócenie do 30 godzinnego tygodnia pracy z pełnoetatowym wynagrodzeniem. Jak piszą poza oficjalną ilością nieco ponad trzema milionami bezrobotnych, w Niemczech jest przeszło trzy miliony osób pracujących tygodniowo przeciętnie 14,7 godzin, którym wynagrodzenie za pracę nie wystarcza na nic. Proponowana koncepcja zakłada stopniowe wprowadzanie 30 godzinnego tygodnia pracy. Inicjatorzy uważają, że będzie to mieć odczuwalne przełożenie na wzrost produktywności.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie