Zagrożenie biedą?

· 594 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zagrożenie biedą?

Związek Organizacji Charytatywnych (DPW - Paritätischer Wohlfahrtsverband) alarmuje o wysokim poziomie zagrożenia biedą w Niemczech. Do tej pory, do grupy zagrożenia ubóstwem zaliczane były osoby samotnie wychowujące dzieci i o niskich kwalifikacjach. Okazuje się, że jest jeszcze trzecia grupa…

Jeszcze nigdy poziom biedy w Niemczech nie był tak wysoki - zaznaczył dyrektor DPW Ulrich Schneider.

Z raportu Niemieckiego Związku Organizacji Charytatywnych „Podzielona Republika Federalna” wynika, że 15,5 procent mieszkańców Niemiec żyje poniżej granicy ubóstwa - rok wcześniej było to 15 procent.

Związek Organizacji Charytatywnych, co roku od 20 lat publikuje dane statystyczne, które obrazują problemy biedy w Niemczech. Ostatni raport ilustruje pogłębiające się różnice regionalne w poziomie ubóstwa w Niemczech. W najbiedniejszych regionach - w Berlinie czy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim - poniżej granicy ubóstwa żyje ponad 20 procent ludności, w Bawarii natomiast 11 procent!

W ujęciu europejskim ubogim jest ten, kto ma do dyspozycji mniej niż 60 procent średniego wynagrodzenia krajowego. W Niemczech 43 procent osób samotnie wychowujących dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa, połowa z nich nie ma wykształcenia. Obie te grupy od lat są najbardziej zagrożone biedą.

W 2013 roku DPW po raz pierwszy ujawnia nową grupę osób w niemieckim społeczeństwie, żyjącą poniżej granicy ubóstwa - emerytów, głównie we wschodniej części Niemiec. - Tam wiek emerytalny osiągnęły osoby, które po przełomie najbardziej dotknęło bezrobocie. Schneider wyjaśnia, że przez wiele lat ludzie nie płacili składek emerytalnych.

DPW domaga się podwyższenia stawki miesięcznego zasiłku tzw. Hartz IV o 100 euro. Do tej pory jego wysokość wynosiła 399 euro, do tego dochodziły środki na opłaty czynszu. W związku z tym, Związek Organizacji Charytatywnych proponuje nałożenie wyższych podatków na duże dochody i majątki.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie