Zagrożenie w Niemczech

· 587 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zagrożenie w Niemczech

Jako wysokie określa Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) zagrożenie ze strony przestępczości zorganizowanej w Niemczech. Wyjątkowo wzrosło i jest realne jak nigdy do tej pory zagrożenie zamachami terrorystycznymi.

Przestępczość zorganizowana usprawnia międzynarodowe struktury, jest coraz lepiej zakonspirowana i uzbrojona w najnowocześniejszy sprzęt komunikacyjny. 90% przypadków miało w 2008 roku zasięg międzynarodowy, a uwikłane było w nie 120 państw. Według danych BKA w Niemczech najwięcej działa tureckich grup przestępczych, na dalszych pozycjach plasują się grupy polskie, rosyjskie, rumuńskie, libańskie i nigeryjskie. Aktywna pozostaje włoska mafia. Bardzo rośnie wysokość szkód powodowanych przez zorganizowaną przestępczość: w 2008 roku wzrosła o 50% osiągając 691 milionów euro. Na pierwszym miejscu jest tu handel narkotykami, ale również fałszowanie kart kredytowych i oszustwa w dziedzinie lokat kapitałowych.
Omawiając sytuację wzrostu zagrożenia terrorystycznego szef BKA powołał się na liczbę dochodzeń tyczących ekstremizmu islamskiego; obecnie na terenie Niemiec przebywa ok. 1000 niebezpiecznych ekstremistów. Wzrostowi islamskiego ekstremizmu towarzyszy nasilająca się postawa ksenofobiczna: wg raportu Fundacji im. Friedricha Berta 58% respondentów chce ograniczenia prawa muzułmanów do praktykowania swojej religii w Niemczech. "Nie lubię Arabów" – z tym stwierdzeniem zgodziło się 55% osób.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie