Zarobki kobiet - statystycznie

· 342 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zarobki kobiet - statystycznie

Według danych Urzędu Statystycznego kobiety w Niemczech zarabiają przeciętnie 23% mniej niż mężczyźni. Inaczej sprawa wygląda we wschodnich landach.

W 2009 roku przeciętnie wynagrodzenie za godzinę pracy kobiet wynosiło 23% mniej niż mężczyzn. Płaca brutto za godzinę wynosiła średnio 14,90€ w przypadku kobiet i 19,40€ w przypadku mężczyzn. Ta różnica od lat utrzymuje się zasadniczo na niezmienionym poziomie, podają statystycy. Ciekawe zjawisko odnotowali statystycy w różnicach w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn na wschodzie i zachodzie kraju. Podczas gdy kobiety w zachodnich landach zarabiają o blisko jedną czwartą mniej niż ich koledzy, to w landach wschodnich ta różnica wynosi zaledwie sześć procent!. Prawdopodobnie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że opieka nad dziećmi w części wschodniej jest znacznie bardziej rozbudowana. W zachodnich landach kiedy na świat przychodzi dziecko kobieta z braku innych możliwości najczęściej decyduje się na pracę w ograniczonym wymiarze czasu. Automatycznie jej zarobki są znacznie mniejsze.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie