Zmarł gen. Wojciech Jaruzelski

· 766 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zmarł gen. Wojciech Jaruzelski

W wieku 91 lat zmarł w Warszawie generał Wojciech Jaruzelski.

Według dostępnych źródeł Jaruzelski wywodził się z rodziny o szlacheckich tradycjach, jego ojciec brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r. Po wybuchu II wojny światowej rodzina uciekła na wschód, skąd deportowano ja w głąb ZSRR. Do kraju wrócił z 1 Armią WP, dowodzoną przez gen. Berlinga, walczył m.in. na przyczółku magnuszewskim, brał udział w pomocy dla powstania warszawskiego, i w walkach o Wał Pomorski, dotarł do Berlina. Dalszy przebieg jego służby (w latach 1945-46 i 1946-1954), pozostaje nie do końca jasny, szczególnie działalność walki z podziemiem niepodległościowym oraz współpraca z Informacją Wojskową (ówczesnym kontrwywiadem), gdzie zarejestrowany był jako agent o pseudonimie "Wolski”. Oskarżany jest o udział w antysemickiej czystce w wojsku w latach 1967-68. Podległe mu jednostki uczestniczyły w tłumieniu antykomunistycznych wystąpień w Czechosłowacji i w 1968 roku. Jako szef MON brał aktywny udział w wydarzeniach na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku (41 zabitych robotników). Jaruzelski był odpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i wszystkie związane z tym tragiczne wydarzenia. Prokuratorzy IPN uznali w 2007 roku, ze generał popełnił zbrodnię komunistyczną, polegająca na kierowaniu "związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw”. Stan wojenny wprowadzony został z pogwałceniem ówczesnej konstytucji PRL. Jaruzelski został I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR w 1981 roku i był nim prawie do końca jej istnienia. Władzę oddał dopiero w 1990 roku, wcześniej w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu w lipcu 1989 roku został prezydentem PRL, kilka miesięcy później przewaga jednego głosu wybrano go prezydentem RP. Dopiero po wyborach powszechnych zastąpił go Lech Wałęsa. Po 1990 roku wycofał się z życia publicznego. Nigdy nie został osądzony, z powodu "złego stanu zdrowia”. W 2011 zdiagnozowano u niego chłoniaka, niedawno przeszedł udar, od kilku miesięcy stale przebywał w szpitalu.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie