Zmiany od 1 września

· 633 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zmiany od 1 września

Wrzesień przynosi zmiany w wielu przepisach; poniżej niektóre z nich w skrócie.

Od pierwszego września w całej Unii Europejskiej zaprzestaje się produkcji tradycyjnych żarówek 100 W, we wrześniu 2010 roku zaprzestanie się produkcji żarówek 75 watowych, 2011 – 60 watowych i 2012 25 watowych. Żarówki energooszczędne są znacznie droższe w zakupie, ale tańsze w eksploatacji; ze względu na zawartość rtęci należy wyrzucać je do specjalnych pojemników. 

Minimalne wynagrodzenie pracowników budowlanych wyniesie od 1 września 10,80€ w zachodnich i 9,25€ we wschodnich landach.

Ulegnie zmianie ilość znaków drogowych. Podobnie jak przepisy ruchu rowerowego.

Lekarze będą musieli stosować się w przyszłości do woli pacjenta, która ma być respektowana jako najważniejsza. Osoby pełnoletnie mogą pisemnie zadecydować czy i jak mają być leczone, jeśli w przyszłości nie będą mogły na skutek choroby wyrazić swojej woli.

Rozstrzygnięcia we wszystkich spornych sprawach związanych z rodziną staną się łatwiejsze: reforma dotyczy liczącego przeszło 100 lat tzw. dobrowolnego sądownictwa. Teraz wszystkie sprawy dotyczące małżeństwa i rodziny będą rozstrzygane w jednym sądzie.

 

Reforma zwiększa prawa dzieci

Zrównanie w prawach rozwiedzionych małżonków pociąga za sobą nowe przepisy. Wszystkie prawa wynikające z ubezpieczenia emerytalnego, zakładowych i innych form zabezpieczenia na starość będą dzielone w połowie. Rozwód spowoduje równy podział nabytego w czasie trwania związku majątku. Nie będzie możliwości zabezpieczania przez jedną ze stron majątku czy też szybkiego jego ukrycia.

Po całym szeregu nadużyć znacznemu zaostrzeniu ulega prawo ochrony danych osobowych. Jedynie w przypadku zgody osoby zainteresowanej dopuszczone jest dalsze przekazywanie danych. Ustawodawca dopuszcza jednak wiele wyjątków: przemysł reklamowy, media, instytuty badania opinii publicznej czy organizacje pożytku publicznego będą mogły korzystać w dalszym ciągu z danych określonych grup personalnych. Po ustaniu umowy firmy nie będą mogły odsprzedawać bazy swoich klientów. Za poważne wykroczenia w tym wypadku może grozić kara w wysokości do 300.000 euro.

Skutki afer z ochroną danych osobowych w wielkich niemieckich przedsiębiorstwach nie dały na siebie długo czekać: nowe przepisy regulują do jakich celów i pod jakimi warunkami dane pracowników mogą być wykorzystywane, również po ustaniu stosunku pracy.

Powraca zawieszona w 1999r. regulacja dotycząca świadków koronnych. Kara dla osoby decydującej się na zostanie świadkiem koronnym, której grozi dożywotnie więzienie może zostać zmniejszona do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie