Znajomość języka podstawą do przeszczepu?

· 455 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Znajomość języka podstawą do przeszczepu?

Pacjent, któremu ze względu na słabą znajomość niemieckiego odmówiono umieszczenia na liście oczekujących na przeszczep serca, domaga się odszkodowania od szpitala.

61-letni Kurd, któremu w 2000 roku przyznano w Niemczech status uchodźcy uzyskał przed Trybunałem Konstytucyjnym korzystne orzeczenie w sprawie odszkodowania za nieumieszczenie go na liście oczekujących na przeszczep serca. Przedstawiciele kliniki wyjaśniali, że przy przeszczepie niezbędna jest współpraca pacjenta z lekarzami, co w sytuacji osoby słabo znającej niemiecki jest niemożliwe. Według Federalnej Izby Lekarskiej niewystarczająca kooperacja ze strony pacjenta może przemawiać przeciwko przeszczepowi. Pytaniem jest czy za "niewystarczającą kooperację" można uznać trudności językowe. Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że szpital dopuścił się dyskryminacji.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie