Zwiększają się różnice w zamożności

· 234 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Bogaci stają się coraz bogatsi, biedniejsi coraz bardziej ubożeją. W Niemczech jak podaje raport OECD pogłębiają się różnice w zamożności społeczeństwa.

W Niemczech bardziej niż w innych europejskich krajach zaznaczyły się różnice między zamożną i biedną częścią społeczeństwa. Niemcy należą wraz z Czechami, Kanadą i Nową Zelandią do krajów, w których najgwałtowniej wzrosła ilość dzieci żyjących w biedzie. W 1985 roku w Niemczech jedynie siedem procent dzieci żyło w niedostatku, w 2005 ilość ta wzrosła do 16 procent

Definicja niedostatku według OECD mówi, że biedą zagrożone są osoby, które mają do dyspozycji mniej niż 50 procent przeciętnego wynagrodzenia dla danego państwa. Za obecny stan rzeczy zdaniem ekspertów odpowiada wiele czynników, m.in. brak zatrudnienia i związane z tym znikome środki. W latach 1995 – 2005 liczba osób żyjących bez stałych dochodów pochodzących z pracy wzrosła do 19,4 procent.

Ryzyko biedy w gospodarstwach domowych, w których nie pracuje żadna z osób wzrasta o około 30 procent. W przypadku jednej osoby pracującej ryzyko niedostatku wynosi 12 – 13 procent. Zmieniła się w ostatnich latach również struktura gospodarstw domowych: zwiększyła się liczba osób samotnych samotnie wychowujących dzieci. Gospodarstwa domowe osób samotnych wymagają znacznie wyższych dochodów niż wieloosobowe, aby żyć na podobnym poziomie.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie