Alimenty na dziecko mieszkające w Polsce – Czy w Niemczech musisz je płacić?

· 29.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Alimenty na dziecko mieszkające w Polsce – Czy w Niemczech musisz je płacić?

Czy rodzic, który mieszka w Niemczech jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko mieszkające w Polsce? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Czy rodzic, który mieszka w Niemczech jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko mieszkające w Polsce?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: tak, rodzic mieszkający w Niemczech jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko mieszkające w Polsce.

Dodać należy, że dziecko to musi być małoletnie, nie uzyskiwać własnych dochodów pokrywających jego potrzeby albo pełnoletnie, ale jeszcze niemogące się samodzielnie utrzymać, np. ze względu na kontynuacje nauki lub stan zdrowia.

Miejsce zamieszkania dziecka nie ma znaczenia. Od chwili urodzenia do usamodzielnienia się dziecka oboje rodzice mają wobec niego obowiązek alimentacyjny i nie zmienia tego okoliczność, gdzie rodzic zamieszkuje.

Czy rodzice mogą ugodowo określić wysokość alimentów?

Oczywiście, w praktyce taka forma występuje najczęściej. Rodzice mogą określić wysokość alimentów. Najlepiej wzajemne porozumienie zawrzeć w formie dokumentowej np. na piśmie.

Jeżeli jedno z rodziców płaci alimenty powinno wyraźnie określić w tytule przelewu tytuł jako alimenty oraz imię dziecka lub dzieci.

Czy ugodę można zawrzeć przed sądem?

Tak ugodę można zawrzeć przed sądem. W Polsce sąd zbada czy ugodowo ustalone alimenty nie są zbyt niskie. Na marginesie dodam, że zbada również czy alimenty nie są rażąco wysokie. Ze względu na fakt, że zasądzone alimenty nie podlegają egzekucji komorniczej, sąd powinien popełnić refleksję, czy ustalenie alimentów nie dokonuje się z pokrzywdzeniem wierzycieli płacącego alimenty.

Ugoda przed sądem niemieckim jest zasadniczo również dopuszczalna.

Co w przypadku braku ugody?

W takim przypadku należy skierować sprawę do sądu.

Jaki sąd będzie właściwy?

W sprawach alimentacyjnych międzynarodowa jurysdykcja sądu, czyli jego właściwość jest bardzo szeroka. Oznacza to, że pozew o alimenty można skierować zarówno do sądu miejsca zamieszkania (zwykłego pobytu) powoda, czyli dziecka uprawnionego do alimentów, ale również do sądu miejsca zamieszkania pozwanego, czyli rodzica zobowiązanego do alimentów.

Odnosząc się do pytania tytułowego, dziecko mieszkające w Polsce może pozwać rodzica o alimenty przed sądem w Polsce albo przed sądem w Niemczech, ma w tym zakresie pełen wybór.

Gdzie orzekane są wyższe alimenty w Polsce, czy w Niemczech?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Każda sprawa ma charakter indywidualny. Różnice pomiędzy sposobem określania alimentów w Polsce i w Niemczech są istotne.

W Polsce wysokość alimentów jest oparta na uzasadnionych potrzebach dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego, a sąd każdorazowo bada wydatki dziecka oraz zarobki rodziców.

W Niemczech jest stosowana zasadniczo tzw. tabela Düselldorfska, która określa wysokość należnych alimentów w oparciu o wiek dziecka oraz o zarobki zobowiązanego do alimentacji. Dane wynikające z tabeli ulegają również pewnym modyfikacjom. Przykładowo w odniesieniu do dziecka mieszkającego w Polsce możliwe jest obniżenie kwot alimentów wynikających z tabeli, ponieważ statystycznie koszty utrzymania dziecka w Polsce są niższe niż w Niemczech.  

Z praktyki sądów rodzinnych w Polsce warto jednak wskazać, że osoba zamieszkała w Niemczech oceniana może być jako posiadająca lepsze perspektywy zarobkowe. Sądy posługują się skrótami myślowymi, skoro pracuje w bogatych Niemczech to więcej zarabia, co może mieć odzwierciedlenie w wysokości zasadzonych alimentów.

Reasumując. Znane są przypadki orzeczenia w Polsce alimentów od rodzica mieszkającego w Niemczech w wysokości wyższej niż przewidywałaby to tabela düsseldorfska, są również przypadki orzekania alimentów wyższych w Niemczech, niż uczyniłyby to sądy w Polsce.

Czy wyrok alimentacyjny sądu w Polsce może być egzekwowany w Niemczech?

Tak. Wyrok sądu polskiego może być egzekwowany w Niemczech. Komornik niemiecki będzie podejmował takie same działania, jak w odniesieniu do wyroku niemieckiego.

Ponadto w sprawach transgranicznych możliwe jest prowadzenie egzekucji za pośrednictwem Federalnego Urzędu Sprawiedliwości w Bonn, który występuje w imieniu dziecka i reprezentującego go rodzica.

Podsumowanie

W ramach prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej zlikwidowane zostały bariery prawne w sprawach o alimenty. Uprawniony do alimentów małoletni ma wybór sądu przed który skieruje sprawę o alimenty. Wyroki i ugody sądowe w sprawach alimentacyjnych są wprost uznawane w innych krajach Unii Europejskiej.

W zakresie polsko – niemieckich spraw alimentacyjnych, podkreślić trzeba że w Polsce wysokość alimentów oparta jest w większej mierze na uznaniu sędziego, w Niemczech natomiast strony mają większą pewność w związku ze stosowaniem kwot alimentów w tabeli düsseldorfskiej.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: dagon_

Informacje o publikacji
Warszawa, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie