Arbeitslosengeld

· 1.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Aby starać się o Arbeitslosengeld należy spełniać następujące kryteria: być bez pracy, spełniać warunki określone przepisami i zgłosić się osobiście do Agencji Pracy

Główne założenia otrzymania świadczenia z tytułu bezrobocia są następujące: w okresie czasu poprzedzającym utratę pracy, który obejmuje dwa lata, trzeba było być zatrudnionym, przez co najmniej 360 dni kalendarzowych na stanowisku, gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie od bezrobocia. W związku z tym specjalne regulacje, jak prace sezonowe czy świadczenia wykonywane w ramach służb cywilnych nie podlegają tym zasadom. Oznacza to, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje jedynie osobom pozostającym w stosunku pracy zobowiązującym do płacenia składek. Zasiłek dla bezrobotnych płacony jest od momentu złożenia podania w Agencji Pracy. Czas pomiędzy utratą pracy, a zgłoszeniem nie można przekroczyć okresu trzech miesięcy. Wniosek należy zgłosić osobiście w odpowiednim urzędzie. W czasie wizyty w Agencji Pracy należy dostarczyć wypełniony wniosek oraz wymagane zaświadczenia i dokumenty. Warto wcześniej zadzwonić do Agencji Pracy, aby zasięgnąć dokładnych informacji co do potrzebnych dokumentów oraz umówić się na konkretny termin. Zaoszczędzi to niepotrzebnych podróży i długiego czekania.

Formularze odpowiednie dla miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby można uzyskać pod adresem: http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html

Agencja pracy oblicza wysokość świadczenia przysługująca na każdy dzień kalendarzowy. Dla wysokości świadczenia ma znaczenie: długość trwania zatrudnienia, w czasie, w którym płacone były składki na ubezpieczenie (w ciągu ostatnich siedmiu lat), posiadanie dzieci oraz klasa podatkowa. Okres wypłacania świadczenia uzależniony jest od wieku wnioskodawcy i długości ubezpieczenia od bezrobocia. Świadczenie wpłacane jest regularnie na konto, w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca. Do obowiązków osoby pobierającej zasiłek należy: osobiste zgłaszanie się do Agencji Pracy. Na życzenie tej agencji należy również zgłaszać się na badania lekarskie i psychologiczne.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie