Choroba pracownika jako przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę

· 9.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Wbrew powszechnie panującemu poglądowi, że jakoby z powodu choroby oraz w czasie choroby pracownika pracodawcy nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę, choroba może stanowić uzasadnioną przyczynę zakończenia stosunku pracy.

Podczas choroby pracownik ma prawo do kontynuowania uzyskiwania pełnego wynagrodzenia przez okres 6 tygodni. Dopiero po upływie tego okresu, wypłata skróconego wynagrodzenia zostaje przejęta przez właściwą kasę chorych. Ogólnie rzecz ujmując, można wyjść z założenia, że prawa przysługujące choremu pracownikowi są powszechnie znane.

Mniej znanym jest fakt, że choroba nie chroni całkowicie przed pozbawieniem pracy w drodze zgodnego z prawem wypowiedzenia. Oczywiście nie chodzi tutaj o kilkudniową nieobecność związaną z przeziębieniem lub grypą.

Taka sytuacja może zaistnieć wtedy, gdy pracownik stosunkowo długo, bądź często przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli bowiem choroba trwa na tyle długo, że znacznie ogranicza zdolność do pracy pracownika lub, gdy choroba powtarza się na tyle często, że poprawę stanu zdrowia można w zasadzie wykluczyć, może to niestety doprowadzić do utraty miejsca pracy.

Warunkiem wypowiedzenia umowy o pracę jest "znaczne naruszenie przez chorującego pracownika poprzez jego chorobę, sposobu funkcjonowania zakładu pracy", w którym jest on zatrudniony. Oznacza to ni mniej ni więcej, że w związku z zachorowaniem pracownika proces pracy w zakładzie pracy pracodawcy zostaje intensywnie zachwiany (np. gdy na miejsce pracy chorego pracownika musi być czasowo zaangażowana lub przeniesiona z innego oddziału inna osoba, albo gdy następuje znaczny przestój w opracowywaniu spraw/wykonywaniu robót należących do chorego pracownika, przez co pracodawca narażony jest na ponoszenie strat finansowych). To czy rzeczywiście dochodzi do naruszeń w sposobie funkcjonowania zakładu pracy zależy od konkretnego przypadku.

Co do zasady uważa się, że pracodawca, który w przeciągu 2 lat zatrudnienia pracownika dłużej niż przez 6 miesięcy wypłacał pracownikowi wynagrodzenie w ramach kontynuacji płacy podczas choroby, jest uprawniony do wypowiedzenia stosunku pracy.

Podobnie wygląda sprawa, jeżeli chodzi o krótkie, pojedyncze, ale częste zachorowania. Przykład z orzecznictwa: pracownik chorował łącznie przez 125 dni w roku w związku z różnymi zachorowaniami. Również w następnym roku w pierwszych pięciu miesiącach przebywał na zwolnieniu lekarskim 64 razy. Wypowiedzenie stosunku zatrudnienia zostało przez Sąd utrzymane w mocy, ponieważ uznano, że pracownik ma tendencję do częstego zapadania na różnego rodzaju choroby i w przyszłości takie sytuacje będą się powtarzać. To z kolei stoi w znacznej opozycji z systemem i sposobem funkcjonowania zakładu pracy pracodawcy. Mówiąc krótko, dalsze zatrudnianie takiego pracownika jest dla pracodawcy ekonomicznie nieuzasadnione.

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę powinni zdawać sobie sprawę z tego, że w tego typu sprawach rozpatrywanych przez Sądy pracy, pod uwagę brany jest nie tylko interes pracownika, któremu wypowiedziano stosunek pracy, ale również interes pracodawcy. Jeżeli więc pracownik notorycznie przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawcy przysługuje uprawnienie do skutecznego wypowiedzenia mu umowy o pracę.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie