Co możesz odliczyć w ramach Kinderbetreuungskosten?

· 3.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Co możesz odliczyć w ramach Kinderbetreuungskosten?

Oprócz licznych świadczeń pieniężnych, które mogą uzyskać rodzice z dziećmi, podatnikom w Niemczech przysługują również kwoty wolne. Określoną sumę można odliczyć z rocznego zeznania podatkowego w ramach kosztów poniesionych w związku z opieką nad dzieckiem.

Co obejmuje Kinderbetreuungskosten?

Generalnie koszty za doglądanie i sprawowanie opieki nad dzieckiem, w tym: a) czesne w przedszkolach, ośrodkach opieki dziennej, żłobkach; b) wynagrodzenie dla niań, opiekunek, wychowawców, pomocy domowej – pod warunkiem, że opiekuje się dzieckiem; c) koszty związane z opłacaniem sąsiadów i krewnych, którzy doglądają dziecka, np. zakwaterowanie, koszty podróży.

Czego nie można wliczyć w koszty Kinderbetreuungskosten?

Do kosztów związanych z opieką nad dzieckiem nie zalicza się: a) zajęć pozalekcyjnych pozwalających podszkolić konkretne umiejętności, jak np. lekcje muzyki, zajęcia sportowe; b) korepetycji; c) wyżywienia dziecka.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc odliczyć koszty opieki od podatku?

- dziecko musi żyć w gospodarstwie domowym; w przypadku rozwodu rodziców lub separacji decydujące znaczenie ma to, gdzie dziecko jest zameldowane

- na dziecko musi być pobierane świadczenie Kindergeld lub na dziecko przysługuje ulga podatkowa

- odliczenie jest możliwe na dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia

- jednak limit wieku nie ma zastosowania w przypadku dzieci upośledzonych fizycznie i psychicznie, które nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać – odliczenia będzie można dokonać na dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia

- należy przechowywać faktury i dowody zapłaty, gdyż trzeba je potem przedstawić w urzędzie skarbowym; płatności w gotówce nie będą w to wliczane, dlatego np. wynagrodzenie opiekunki należy przelać jej na konto

Kto w ramach Kinderbetreuungskosten może odliczyć od podatku koszty opieki?

Tymi uprawnionymi osobami są: a) osoby czynne zawodowo* samotnie wychowujące dzieci oraz pary, gdzie oboje partnerzy pracują zarobkowo, mogą odliczyć od podatku nie więcej niż 2/3 wszystkich kosztów, które rocznie mogą wynieść maksymalnie do 4000 euro na jedno dziecko; odliczeń można dokonywać od narodzin do 13 roku życia dziecka; b) samotni rodzice bez pracy i pary, gdzie jeden rodzic nie pracuje lub oboje są nieaktywni zawodowo mogą odliczyć od podatku nie więcej niż 2/3 kosztów opieki nad dzieckiem, które mogą wynieść maksymalnie do 4000 euro na rok na jedno dziecko; odliczeń można dokonywać w przypadku dzieci od 3 do 6 roku życia; c) rodzice dzieci upośledzonych fizycznie i umysłowo do momentu ukończenia przez nie 25 roku życia.

*osoba czynna zawodowo oznacza osobę zatrudnioną również w formie Minijob bądź w przypadku małżeństw jedna osoba jest zatrudniona na cały etat, a druga może być zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin

Co w przypadku osób o niskich dochodach?

Niektórzy mogą być zdania, że Kinderbetreuungskosten dyskryminuje rodziny ubogie. Dlaczego? Osoby o niskich dochodach podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu bądź w ogóle nie płacą podatków, często też nie ponoszą kosztów związanych z opłacaniem opiekunek. Dlatego nie mogą skorzystać z opisywanego odliczenia.

Ewa Kuchta

Źródło: finanztip.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/rodzina-molo-cz%C5%82owiek-kobieta-591579/, autor: Jill Wellington

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie