Co musisz wiedzieć o niemieckich klasach podatkowych?

· 19k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Co musisz wiedzieć o niemieckich klasach podatkowych?

Steuerklassen, czyli klasy podatkowe, określają wysokość potrąceń z tytułu podatku dochodowego. Potrącenia różnią się w zależności od klasy podatkowej. Jakie klasy podatkowe obowiązują w Niemczech? Kto do jakiej grupy się zalicza?

Pracodawca zgłasza do urzędu skarbowego każdego legalnie zatrudnionego pracownika w Niemczech. W urzędzie nadaje mu się właściwą klasę podatkową. Od konkretnej klasy uzależniona jest wysokość płaconego podatku.

Na jakiej podstawie przydziela się klasy podatkowe?

Podstawą ustalenia grupy podatkowej jest status społeczny podatnika. Bierze się pod uwagę jego sytuację zawodową, stan cywilny, liczbę dzieci i fakt, czy jedno z małżonków pracuje i mieszka w Niemczech, a drugie za granicą. Osoby samotne i równocześnie bezdzietne zostają automatycznie przydzielone do I grupy podatkowej. Z kolei małżeństwa mogą wybierać między kombinacjami klas podatkowych.

Jakie rozróżniamy klasy podatkowe?

W Niemczech obowiązuje 6 klas podatkowych: I – panna/kawaler; wdowa/wdowiec; małżonkowie po rozwodzie; małżonkowie w separacji; jeden z małżonków nie mieszka w Niemczech – miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 945 euro,

II – rodzice samotnie wychowujący dzieci – miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 1077 euro,

III – wdowa/wdowiec – gdy małżonek zmarł nagle w bieżącym roku lub do roku wcześniej; małżonkowie, z których jeden jest bezrobotny albo wybrał klasę podatkową nr V – miesięczny dochód wolny od podatku dla tej grupy wynosi 1788 euro; ta klasa przydatna jest zwłaszcza dla par, u których jeden z partnerów zarabia znacznie więcej od drugiego (nie ma znaczenia, czy jest to kobieta, czy mężczyzna); proporcja dochodów wynosi zwykle 60% do 40%; osoba z 60% zaliczać się będzie do III klasy, zaś ta z 40% do V,

IV – małżeństwo zatrudnione w Niemczech lub jeden z małżonków także wybrał klasę IV – miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 945 euro; jest to grupa podatkowa najkorzystniejsza dla partnerów, którzy zarabiają mniej więcej tyle samo,

V – małżeństwo zatrudnione w Niemczech lub jeden z małżonków wybrał klasę III; miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 105 euro,

VI – panna/kawaler/żona/mąż, gdy równocześnie byli zatrudnieni u dwóch lub u większej liczby pracodawców – kwoty wolnej od podatku brak; do tej klasy zaliczają się również osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin.

Czy i kiedy można zmienić klasę podatkową?

Każdy może zmienić klasę podatkową raz w roku. Musi to nastąpić do 30 listopada danego roku. Zmiany dokonuje się w urzędzie skarbowym, do którego się należy. Jeśli ktoś nie ma meldunku, zgłasza się do urzędu skarbowego właściwego dla pracodawcy. Zmiany dokonuje się, wypełniając specjalne formularze. W uzasadnionych przypadkach klasę podatkową można zmienić więcej niż raz w roku. Dzieje się to, gdy:

 • zmienia się stan cywilny,
 • małżeństwo się rozwiedzie,
 • jeden z małżonków umrze,
 • panna bądź kawaler zostanie rodzicem,
 • jeden z małżonków zarejestruje się jako bezrobotny w Niemczech,
 • jeden z małżonków zacznie pracę po urlopie wychowawczym w Niemczech,
 • któryś z partnerów zacznie pracę, mając wcześniej status bezrobotnego w Niemczech,
 • któryś z partnerów skończy pracę w Niemczech i jednocześnie będzie przebywał na terenie innego kraju.

Udając się do urzędu, trzeba mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie o posiadanym wynagrodzeniu i odprowadzanym podatku,
 • wypełniony wniosek,
 • numery identyfikacji podatkowej i identyfikacyjny,
 • dokument o aktualnym stanie cywilnym,
 • meldunek z Niemiec za konkretny rok podatkowy,
 • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w Niemczech.

Ponadto trzeba wspomnieć, którą klasę podatkową się posiada, na którą klasę chce się zmienić, z jakiego powodu dokonuje się zmiany.

Kto musi się rozliczać z podatku?
 • Każdy, kto jest panną/kawalerem i jego dochody przekroczą 8652 euro rocznie (stan na styczeń 2016 rok).
 • Małżeństwo, które w ciągu roku zarobi więcej niż 17304 euro.
 • Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/kalkulator-r%C4%99ka-oblicza%C4%87-liczy%C4%87-428294/, autor: jarmoluk

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie