Co warto wiedzieć zaczynając pracę w Niemczech

· 10.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Obcokrajowcy potrzebują najczęściej trochę czasu aby przyzwyczaić się do zwyczajów panujących w niemieckich zakładach pracy.

Obcokrajowcy potrzebują najczęściej trochę czasu aby przyzwyczaić się do zwyczajów panujących w niemieckich zakładach pracy. Rzadko pracuje się tu do późnych godzin, w urzędach i sektorze publicznym praca kończona jest najczęściej ok. czwartej po południu. Pracuje się bardzo wydajnie i skutecznie, nie ma zwyczaju gawędzić w czasie pracy.

Wyjątkiem są pauzy na posiłki: 15 minutowa – śniadaniowa i 45 minutowa –mittagspause. Relacje między pracownikami są zhierarchizowane i nic bardziej błędnego niż sądzić, że przejście z szefem „na ty” cokolwiek zmieni w tych relacjach. Praca przebiega najczęściej według przemyślanych planów, a decyzje są oparte na faktach. Spotkania są zawsze dobrze zorganizowane i przebiegają wg planów. Bezwzględnie wymaga się punktualności, a spóźnienia nie są tolerowane.

Zarobki w Niemczech należą do najwyższych na świecie. Pracownicy z wykształceniem wyższym rocznie zarabiają ponad 30000€. Płace dla studentów lub dla pracowników niewykwalifikowanych kształtują się w granicy 10-15€ za godzinę. Mówiąc o zarobkach mamy na myśli płacę brutto, czyli przed odliczeniem podatku i składek socjalnych. Warto mieć to na uwadze, ponieważ często zarobki netto mogą być nawet o połowę niższe. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, jak również wszystkie ewentualne dodatki i premie są zawarte w umowie o pracę. Część pracodawców wypłaca też tzw. „trzynastki” najczęściej przed Bożym Narodzeniem lub w dwóch częściach (w grudniu i w lecie). Nie można podać dokładnych stawek na określonych stanowiskach. Różnią się one w zależności od branży, wykształcenia, doświadczenia i Landu.

Aby podjąć pracę w Niemczech należy posiadać pozwolenie na pracę (Arbeitsgenehmigung lub Arbeitserlaubnis) lub pozwolenie na pobyt, które zezwala również na pracę. Potrzebna jest karta podatkowa (Lohnsteuerkarte) oraz numer ubezpieczenia społecznego (Sozialversicherungsnummer).

Karty podatkowe wydawane są przez lokalne władze w miejscu zameldowania, numer ubezpieczeniowy nadają instytucje ubezpieczeniowe. W pierwszej pracy zazwyczaj to pracodawca zajmuje się rejestracją podatkową i dostarczeniem karty podatkowej i numeru ubezpieczenia pracownikowi. W okresie przejściowym (do 2011 r) obowiązuje system pozwoleń na pracę. Polska zawarła z Niemcami umowy bilateralne w zakresie delegowania pracowników i tzw. pracowników-gości, pracowników sezonowych, studentów, praktykantów i zatrudniania pracowników przygranicznych.

Na okres pracy przekraczający 3 miesiące pracownicy polscy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt, które wydają właściwe niemieckie urzędy do spraw cudzoziemców pod warunkiem potwierdzenia przez niemiecki urząd pracy udzielenia zezwolenia na pracę Każdy pracownik zatrudniony zgodnie z prawem w Niemczech podlega niemieckim przepisom o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym (zasiłki dla bezrobotnych, renty i emerytury)

Niemiecki rynek pracy jest ściśle regulowany przepisami prawa pracy.

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do:

  • płatnego urlopu
  • zdrowotnego płatnego urlopu
  • wyboru pracy na pół etatu
  • szkolenia
  • urlopu rodzicielskiego i związanej z tym ochrony miejsca pracy

Okres wypowiedzenia jest regulowany prawnie, każda firma ma prawo wydłużyć go w indywidualnej lub zbiorowej umowie z pracownikami. Niedozwolone i tym samym nie wiążące prawnie są warunki pracy nie spełniające podstawowego minimum.

Istnieje również prawo pracy zbiorowej (Betriebsverfassungsrecht). Przepisy tego prawa pozwalają stronom na ustalanie własnych układów pracy regulujących wysokość płac, godziny pracy, ilość dni wolnych od pracy i terminy wypowiedzeń. W przepisach prawa pracy zbiorowej pracownicy reprezentowani są przez radę pracowniczą (Betriebsrat) odpowiedzialną za ochronę praw pracowników. Zawsze w przypadku zaistniałego problemu w miejscu pracy można poprosić przedstawicieli rady o pomoc.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie