Czy konieczna jest wymiana polskiego prawa jazdy na niemieckie?

· 13.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Czy konieczna jest wymiana polskiego prawa jazdy na niemieckie?

Polacy wyjeżdżający do Niemiec często stawiają sobie pytania – czy wymiana polskiego prawa jazdy na niemieckie jest konieczna? Odpowiadamy – nie! Można to zrobić dobrowolnie. Gdzie wtedy złożyć wniosek i jakie dokumenty do niego dołączyć? Odpowiedź w poniższym artykule.

Zgodnie z unijnym zapisem prawnym (dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy (przekształcenie) i Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie równoważności kategorii prawa jazdy) i niemieckim rozporządzeniem dotyczącym pozwolenia na jazdę (niem. Fahrerlaubnis-Verordnung), prawem jazdy wydanym w kraju należącym do unijnej wspólnoty można posługiwać się na terenie Niemiec bez ograniczeń.

Zapis ten dotyczy także starszej wersji dokumentu – tej wydanej bezterminowo (dokumenty te są ważne w Niemczech do 2033 roku. Po upływie tego terminu konieczna będzie wymiana dokumentu, ale o tym instytucja poinformuje kierowcę jeszcze przed upłynięciem terminu).

Oznacza to, że wymiana polskiego prawa jazdy na niemieckie nie jest konieczne (pod warunkiem, że prawo jazdy nie utraciło ważności, nie zostało zawieszone, ograniczone lub cofnięte w kraju, w którym zostało ono wydane).

Warto pamiętać także o tym, że po przeniesieniu się do innego kraju prawo jazdy może zyskać inny termin ważności i podlegać takim samym warunkom, jak dokument wydany w kraju, do którego się przeprowadziłeś. W Niemczech prawo jazdy ważne jest 15 lat!

Kiedy kierowca MOŻE, a kiedy MUSI wymienić prawo jazdy?

Każdy kierowca może dobrowolnie wymienić polskie prawo jazdy na niemieckie. Uwaga: Wymiana dokumentu nie oznacza zdawania państwowego egzaminu na prawo jazdy w Niemczech!

Gdy kierowca zgubi dokument lub popełni wykroczenie, które będzie go kosztowało utratę prawa jazdy, będzie musiał wyrobić nowy dokument w Niemczech.

Wymieniasz lub wyrabiasz nowe prawo jazdy? Te dokumenty będziesz musiał dołączyć do wniosku

Wniosek o wymianę lub wyrobienie nowego prawa jazdy należy złożyć we właściwym wydziale komunikacyjnym (niem. KFZ-Zulassungsstelle, Zulassungsstelle).

Do wniosku należy dołączyć:

- zdjęcie,

- prawo jazdy wydane w Polsce (nie musi być przetłumaczone) i (opcjonalnie) zaświadczenie o pierwszym zameldowaniu w Niemczech.

W zależności od kategorii wyrabianego prawa jazdy kierowca będzie musiał dołączyć także m.in. badanie wzroku (nie starsze niż dwa lata), zaświadczenie o odbyciu pierwszej pomocy, zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że osoba nadaje się do prowadzenia pojazdu danej kategorii, zaświadczenie o niekaralności.

Opłata za wymianę dokumentu różni się w poszczególnych krajach związkowych i wynosi od około 27 euro do około 30 euro.

Zdjęcie: pixabay.com, autor Mondisso 

Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie