Czy można wypowiedzieć umowę najmu SMS-em?

· 2.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Dla wielu zmian w umowie najmu wystarczy w erze elektronicznego przekazu danych „Textform”. Wiadomość przesłana SMS-em może spełniać taką normę.

Dla wielu zmian w umowie najmu wystarczy w erze elektronicznego przekazu danych „Textform”. Wiadomość przesłana w postaci krótkiej wiadomości tekstowej telefonem komórkowym może spełniać taką normę.

Choć może się to wydawać irytujące, to ważne dla umowy treści jak wypowiedzenie czy podwyżka czynszu muszą być ciągle dokumentowane na papierze.

Niemiecki prawodawca stara się ułatwić wiele sytuacji i dostosować prawo do postępu technologii informatycznych. W niektórych przypadkach wystarczy deklaracja w „Textform” (formie tekstowej), w odróżnieniu od „Schriftform” (formy pisemnej), bez użycia papieru.

Oznacza to w praktyce: e-mail i SMS może częściowo zastąpić porozumienie na papierze. Przepisy mówią: jeżeli prawodawca nie określił inaczej, również umowy dotyczące kosztownych przedsięwzięć, jak np. kupno samochodu, mogą być zawierane ustnie przez telefon lub za pomocą poczty elektronicznej. Do zawarcia umowy wystarczy deklaracja woli obydwóch stron.

W niektórych umowach i deklarowaną z nimi dobrą wolą stron, potrzebna jest prawnie określona zasada wymagająca „Schriftform” (bądź też wystarczającą „Textform”). W przypadku umów wynajmu lokali mamy do czynienia z dokładnie określoną przez pracodwacę formą.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie