Czy muszę się zgodzić na wzrost czynszu?

· 3.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Czy muszę się zgodzić na wzrost czynszu?Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze sposobu indeksowania wysokości czynszu.

Czy muszę się zgodzić na wzrost czynszu?

Odpowiedź na to pytanie zależy w dużym stopniu od sposobu indeksowania wysokości czynszu. Obok systemu czynszów opartych na porównaniu, są stosowane czynsze:

  • stopniowane (Staffelmieten § 557a Kodeksu Cywilnego)
  • indeksowane (Indexmieten § 557b Kodeksu Cywilnego).

W przypadku czynszów stopniowanych, właściciel i lokator mogą w umowie najmu ująć w formie pisemnej, przyszłe podwyżki. Ustalają kiedy w przyszłości i o jaką wielkość nastąpi zwiększenie czynszu. Pojedyncze „stopnie” mogą mieć różną wielkość. Podwyżki musi dzielić okres przynajmniej 1 roku. Jeśli umowa wynajmu zaczyna obowiązywać w połowie roku kalendarzowego, to znaczy że podwyżka nie może mieć miejsca pierwszego stycznia następnego roku. Dotychczasowe ograniczenia dotyczące trwania umów stopniowanych do 10 lat zostały w związku z reformą prawa mieszkaniowego zniesione. W umowie stopniowanej musi zostać wykazany aktualny, nowy czynsz miesięczny lub kwota o którą czynsz wzrasta. Nie jest wystarczającym wskaźnik procentowy. Żadne dodatkowe podwyżki nie są w czasie trwania umowy stopniowanej ważne. Oczywiście nie dotyczy to kosztów utrzymania. Lokator powinien zostać zobowiązany w umowie najmu do przebywania w danym mieszkaniu przez cztery lata bez wypowiedzenia.

Lokator i właściciel mogą również od początku umowy najmu umówić się na tzw. czynsz indeksowany. W tym przypadku podwyżka czynszu jest uzależniona od stopnia inflacji podawanego przez Urząd Statystyczny. Również taka umowa wymaga formy pisemnej. I również w tym przypadku obowiązuje okres minimum rocznej karencji pomiędzy poszczególnymi podwyżkami, także tutaj nie dopuszcza się w między czasie innych podwyżek. Decyzję o podwyżce czynszu lokator musi otrzymać w formie tekstowej, niemożliwy jest automatyczny wzrost czynszu w chwili ogłoszenia stopnia inflacji.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie