Dlaczego warto inwestować w polską edukację za granicą?

· 5.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Dlaczego warto inwestować w polską edukację za granicą?Dlaczego warto inwestować w polską edukację za granicą?

Podstawą każdego państwa jest społeczeństwo. W Polsce żyje ponad 38 milionów ludzi, ale szacuje się, że na świecie znajduje się 18-20 milionów Polaków, tworzących w różnych państwach skupiska Polonii. Dodatkowo oprócz osób stale zamieszkałych
w innych krajach, dane z 2015 roku pokazują, że około 2 miliony Polaków czasowo przebywa za granicą.

Warto pamiętać, że wśród osób emigrujących są dzieci. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2014 roku osoby w wieku 0-14 lat stanowiły aż 17 % emigrujących. W dużej mierze to ich rodzice decydują o wychowaniu i nauce. Zaangażowanie w kształcenie najmłodszych to najlepszy dar jaki można przekazać najmłodszym. 

Dbałość o polskie wykształcenie za granicą nie jest łatwym zadaniem, dlatego każda rodzina może liczyć na wsparcie, jakiego udziela Fundacja Edukacji Polonijnej. Koordynuje ona między innymi projekt Polskich Szkół Internetowych Libratus (www.libratus.edu.pl), który stwarza możliwość bezpłatnej polskiej edukacji dla dzieci mieszkających za granicą w wieku 5-15 lat. To innowacyjne rozwiązanie realizowane za pomocą technologii, które umożliwia sprawną komunikację miedzy pedagogami i uczniami. Uczestnicy projektu mają do dyspozycji Internetową Platformę Edukacyjną, na której nauczyciele umieszczają treści dydaktyczne i scenariusze zajęć. Doskonałą okazją do usystematyzowania zdobytej wiedzy są cotygodniowe lekcje online, czyli Webinaria. Przez cały okres nauki pedagodzy pozostają do dyspozycji rodziców, wspierając i udzielając bieżących wskazówek odnośnie pracy z pociechą. Dodatkową zaletą jest otrzymanie polskiej legitymacji szkolnej oraz po zdaniu egzaminu końcoworocznego – świadectwa. Rodzice, którym zależy na przekazaniu znajomości języka polskiego i tradycji swoim dzieciom, do końca maja mogą zapisać swoje pociechy do Polskich Szkół Internetowych Libratus (www.libratus.edu.pl/zapisy2017), dając im tym samym szansę na utrzymanie więzi z Ojczyzną. 

Zaangażowanie się w edukacje dzieci jest bardzo istotne, bowiem w przyszłości to one będą kształtować świat, równocześnie wpływając na kraj pochodzenia. Język jest jednym z głównych atrybutów narodu, dzięki niemu jest podtrzymywana więź ze współobywatelami i ojczyzną. Szczególnie młodzież, bez jego znajomości, może mieć problem by identyfikować się z Polską, nie mówiąc o postawie patriotyzmu. Umiejętność posługiwania się językiem ojczystym daje wiele możliwości, które w innym wypadku byłyby dla obcokrajowca nieosiągalne, m.in. łatwe porozumiewanie się z Polakami, zrozumienie historii Polski czy zdobywanie informacji z polskich książek, czasopism czy stron internetowych.

Dziecko posiadające dyplom z dwóch szkół ma wiele perspektyw rozwoju, gdyż dwujęzyczność jest ceniona wśród pracodawców. Emigranci są niepisanymi reprezentantami Polski na świecie. Szczególnie dzieci mieszkające za granicą, korzystając z polskiej edukacji chętniej chwalą się swoimi korzeniami wśród obcojęzycznych kolegów.  Warto zadbać o polskie kształcenie wśród najmłodszych i dać im szansę na rozwój. 


Artykuł sponsorowany

Informacje o publikacji
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie