Dodatkowe pieniądze na czas urlopu, czyli Urlaubsgeld

· 13k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Dodatkowe pieniądze na czas urlopu, czyli Urlaubsgeld

Ekstrakasa od szefa na urlopowe „szaleństwa”? Każdy przyjmie bez dłuższego zastanawiania się. Jednak czy wszyscy mogą cieszyć się z dodatkowych pieniędzy w ramach Urlaubsgeld?

Zacznijmy od początku. Czym jest Urlaubsgeld? Jest to niemieckie dodatkowe świadczenie pieniężne. Wypłaca się je pracownikom idącym na urlop. Nie jest to ustawowe wynagrodzenie płatne w trakcie urlopu (Urlaubsentgelt), a jednorazowy dodatek, który wydaje się przed rozpoczęciem urlopu. Przy czym – jego przyznanie jest całkowicie dobrowolne, ustawa nie nakłada na pracodawcę takiego obowiązku. Zatem nie każdy pracownik, który bierze wolne, ma szansę cieszyć się z nadprogramowych pieniędzy.

Kiedy przysługuje dodatek urlopowy?

Obowiązek zapłaty Urlaubsgeld może wynikać z postanowień umowy o pracę. Przy czym decydujący jest sposób sformułowania tego ustalenia. Jeżeli w umowie zawarto informację, że dodatek jest dobrowolny i w każdym momencie można go odwołać, to w takim wypadku Urlabsgeld można wycofać w każdej chwili. Jeżeli klauzula wyrażona jest niejasno i zawiera niejednoznaczne informacje, wówczas można uznać ją za nieważną i dodatek przyznać mimo to. Wyrok Federalnego Sądu Pracy z 2000 roku uznaje za konieczne wypłacenie nadobowiązkowych płatności, jeżeli jest o nich mowa w umowie i znane są ich wysokości. Wzmianka o dobrowolności wypłat nie jest wystarczająca, by zrezygnować z jej powodu z płatności.

Dodatek urlopowy może także przysługiwać z racji zbiorowego układu pracy. Zbiorowy układ pracy musi mieć zastosowanie w odniesieniu do umowy o pracę – być albo ogólnie obowiązującym, albo zobowiązywać pracodawcę i pracownika. Czyli pracownik musi być członkiem związku zawodowego, a pracodawca członkiem organizacji pracodawców. Dla pewności, czy dodatek urlopowy będzie się należał, warto udać się po taką informację do związku zawodowego.

Trzecią sytuacją, która reguluje przyznanie Urlaubsgeld, jest rutyna zakładowa. To ona nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku urlopowego. Gdy pracodawca wypłacił Urlaubsgeld minimum 3 razy (przez 3 lata), to pracownik nabywa prawo do przyszłego dodatku urlopowego. Jednak jest pewien warunek – wypłaty musiały być regularne, tj. w tym samym czasie, tej samej wysokości lub na podstawie tego samego wyliczenia.

Jaka jest wysokość Urlaubsgeld?

Wysokość dodatku urlopowego różni się w zależności od branży i konkretnego zbiorowego układu pracy. Zwykle wielkość świadczenia oblicza się na podstawie średniego wynagrodzenia pracownika z 3 ostatnich miesięcy pracy. W 2016 roku kwoty dodatku wahają się między 155 a 2270 euro. Np. w branży metalurgicznej w Niemczech Zachodnich dostanie się 2043 euro, we Wschodnich 1813 euro (więcej dostają tylko przemysł materiałów syntetycznych i obróbki drewna oraz drukarstwo); w branży tekstylnej w Niemczech Zachodnich dostanie się 739 euro, we Wschodnich 500 euro; z kolei w rolnictwie (razem z górnictwem najmniej opłacanym) w Niemczech Zachodnich płacą 195 euro, we Wschodnich 155 euro.

Różnice wielkości dodatku urlopowego w podziale na wschód i zachód Niemiec widać od razu. Na zachodzie wypłaca się go więcej i znacznie częściej niż na wschodzie. Urlaubsgeld dostają też częściej mężczyźni niż kobiety. Im mniejsze przedsiębiorstwo i mniejsze wynagrodzenie, tym mniejsza szansa na dodatek urlopowy. Najgorzej mają osoby zarabiające do 2000 euro, najlepiej osoby zarabiające powyżej 5000 euro – tu nawet połowa z nich dostaje nadprogramowe pieniądze.

Urlaubsgeld nie jest zatem dla wszystkich, którzy idą na urlop. Z kolei istnieją szczególne uregulowania dla branży budowlanej – kwestie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopów reguluje Niemiecka Urlopowa Kasa Budownicza (SOKA-BAU). Pracownik budowlany może m.in. żądać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdy zostanie zwolniony z pracy i nie kontynuuje pracy na innej budowie. Do roszczeń urlopowych uprawnieni są też pracownicy delegowani do pracy w Niemczech. Polakom oddelegowanym na umowach cywilnoprawnych przysługuje wypłata z kasy urlopowej. Jeśli idą na urlop, to umowy cywilnoprawne nie przewidują w tym czasie wypłaty wynagrodzenia od polskiego pracodawcy. Prawo niemieckie daje im prawo żądać wypłaty tego ekwiwalentu od kasy urlopowej.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/beach-nap%C3%B3j-karaiby-koktajl-pi%C4%87-84533/

autor: PublicDomainPictures

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie