Dostajesz wypowiedzenie - co robić?

· 4.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Dostajesz wypowiedzenie - co robić?

Pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Jeśli wręczą Ci wypowiedzenie, postaraj się nie panikować. Jak u sportowców – liczy się czas reakcji. Niemieckie prawo daje Ci 3 tygodnie na wniesienie powództwa przeciwko nieuzasadnionemu lub nieprawidłowemu wypowiedzeniu.

Co robić w sytuacji, gdy szef wręcza Ci wypowiedzenie?

Sytuacja jest w miarę prosta, gdy:

 • w jednym zakładzie pracy pracowałeś dłużej niż 6 miesięcy,
 • pracodawca zatrudnia na etat więcej niż 10 osób (nie wliczając w to uczniów uczących się zawodu),
 • pracodawca zatrudnia więcej niż 5 pracowników – dotyczy to tylko osób, które zatrudniono przed 1 stycznia 2004 roku. Wówczas mają zastosowanie regulacje ustawy o ochronie przed skutkami wypowiedzenia. Znaczy to tyle, że jesteś przed wypowiedzeniem chroniony. Pracodawca musi wykazać się naprawdę szczególnym powodem, by pracy Cię pozbawić. Takie wypowiedzenie będzie społecznie uzasadnione wyłącznie wtedy, gdy będzie dotyczyć:
 • osoby pracownika, np. jest uzależniony,
 • zachowania pracownika – dopuścił się czynów takich, jak np. kradzież, rękoczyny – wypowiedzenie w takim przypadku poprzedzone jest najczęściej upomnieniem,
 • zakładu pracy – tylko pilne powody, np. upadłość.

Powyższe motywy trudno przepchnąć drogą prawną. Jeśli jednak będziesz miał wątpliwości co do tego, czy słusznie wypowiedziano Ci pracę, możesz bronić się przed sądem pracy. Musisz wnieść do sądu tzw. powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem (nie wystarczy zaprzeczyć wypowiedzeniu lub wręczyć pracodawcy pismo). Jednak masz na to jedynie 3 tygodnie, licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia (jeśli pismo wysłano pocztą, momentem rozpoczęcia upływającego terminu jest dzień wrzucenia listu do skrzynki pocztowej – bez względu na to, czy przeczytało się go w ten sam dzień, czy następny). Jeśli pozwu nie złożysz, wtedy wypowiedzenie uznaje się za skuteczne. Dlatego jedyną drogą obrony przed ustaniem stosunku pracy jest wniesienie pozwu o ochronę przed wypowiedzeniem do sądu pracy. Jak już to nastąpi, sąd przeanalizuje, czy rzeczywiście są podstawy, by rozwiązać stosunek pracy. Zwykle wyznacza też tzw. rozprawę pojednawczą, która z reguły kończy się ugodą.

Uwaga: jeżeli zaśpisz i nie wystąpisz o powództwo w przeciągu tych 3 tygodni, możesz wnioskować o przedłużenie terminu. Jednakże takie pozwolenie jest niezwykle trudno uzyskać. Dlatego konieczne jest, by zdążyć w wyznaczonym okresie.

Jak wygląda sytuacja w przypadku wypowiedzenia w trakcie okresu próbnego?

Sytuacja dotyczy osób, których okres próbny jest krótszy niż 6 miesięcy. Jeżeli pracodawca i pracownik nie ustalili długości okresu próbnego, wówczas termin wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie (do 15 dnia następnego miesiąca lub do końca miesiąca). Gdy znana jest długość okresu próbnego, wtedy obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Niestety, zatrudnienie poniżej 6 miesiąca pozbawione jest ustawowej ochrony przed wypowiedzeniem. Dlatego pracodawca może Cię zwolnić w każdej chwili i to bez podania powodu. Jeżeli przydarzy się to Tobie, nie zwlekaj i udaj się do urzędu pracy w celu rejestracji jako osoba bezrobotna.

W okresie próbnym nadal masz prawo, aby wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Wniosek urlopowy pracodawca może odrzucić wyłącznie w nagłych wypadkach.

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?

Gdy zostanie przekazane w formie pisemnej. Wtedy ma moc prawną. Wysłanie wypowiedzenia przez sms, e-mail czy telefonicznie jest nieskuteczne. Musi być zachowana forma pisemna. Ponadto musi być własnoręcznie podpisane przez pracodawcę. Pracodawca musi mieć też dowód na to, że wypowiedzenie dotarło do pracownika – gdy wysyła do pracownika pismo pocztą, konieczne jest, by posiadał dowód nadania listu. Gdy pracę wypowiedziano Ci ustnie, powinieneś (najlepiej w obecności świadków) zgłosić swoją gotowość do dalszego świadczenia pracy.

Czy musisz przyjąć wypowiedzenie?

Tak, ciąży na Tobie taki obowiązek. Zatem nie powinieneś unikać jego przyjęcia. Twierdzenia w stylu „wypowiedzenie do mnie nie dotarło” lub „nie dostałem wypowiedzenia na czas” są bezcelowe. Co więcej, pracodawca może wypowiedzieć Ci umowę także podczas Twojego pobytu na urlopie lub w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Obie formy są w Niemczech dopuszczalne. W tym miejscu warto wspomnieć, że nieznajomość języka niemieckiego nie interesuje Twojego pracodawcy. Nie ma obowiązku przetłumaczenia Twojej umowy na język polski. Jak już podpiszesz umowę, nie możesz później powoływać się na słabą znajomość języka niemieckiego. Jeżeli nie rozumiesz podpisywanej umowy, zwróć się do kogoś, kto Ci ją przetłumaczy.

W jakich wypadkach jest się chronionym przed wypowiedzeniem?

Pewne grupy pracowników są szczególnie chronione przed wypowiedzeniem. Są to:

 • pracownicy o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicy w okresie urlopu rodzicielskiego,
 • kobiety w ciąży i 4 miesiące po porodzie,
 • pracownicy powołani do służby wojskowej lub zastępczej służby wojskowej,
 • uczniowie zawodu,
 • osoby mające pod opieką bliskiego członka rodziny,
 • członkowie rad zakładowych.

Uwaga na Aufhebungsvertrag, czyli porozumienie stron

Jeśli nie masz nowej oferty pracy, powinieneś zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca zaproponuje rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Taka forma może doprowadzić do wstrzymania wypłat zasiłku dla bezrobotnych. Urząd pracy może bowiem uznać, że dobrowolnie zwolniłeś się z pracy i wstrzyma Ci wypłaty zasiłku nawet do 12 tygodni.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/przerazi%C5%82-scared-horror-figurki-1172122/, autor: Erika Wittlieb

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie