DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbung)

· 2k odsłon · Skomentuj! · Autor:

DSH jest egzaminem sprawdzającym i potwierdzającym znajomość języka niemieckiego niezbędnym do przyjęcia na niemieckie uczelnie. Jest to egzamin wewnętrzny organizowany przez daną uczelnię.

DSH jest egzaminem sprawdzającym i potwierdzającym znajomość języka niemieckiego niezbędnym do przyjęcia na niemieckie uczelnie. Jest to egzamin wewnętrzny organizowany przez daną uczelnię

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedstawić dokument ukończenia szkoły średniej. Czasami uczelnie wymagają dodatkowo poświadczeń znajomości języka niemieckiego np. posiadania innych certyfikatów (Miettelstufe II), albo zamiennie maturę z języka niemieckiego lub odpowiednią ilość odbytych godzin lekcji języka niemieckiego. Cały egzamin jest układany przez uczelnie i składa się z czterech części:

  1. Czytanie ze zrozumieniem;
  2. Słuchanie ze zrozumieniem;
  3. Część pisemna (gramatyka, tworzenie własnego tekstu);
  4. Rozmowa.

Wysokość opłaty za egzamin DSH uczelnie ustalają same. Na większości uczelni jest to koszt rzędu od 25 do 40 euro. Z terminami jest bardzo różnie, ustalane są (podobnie jak cena) przez same uczelnie. Do testu można na pewno podchodzić w okresie naboru na semestr zimowy lub na semestr letni. W Monachium, Berlinie czy Koloni – dużych ośrodkach akademickich, egzamin ten jest organizowany co drugi miesiąc lub nawet jeszcze częściej (Monachium). Dokładniejszych informacji na temat tego egzaminu należy szukać w uczelnianych jednostkach pomocy dla obcokrajowców lub w Studiumberatung.

Przykładowe testy egzaminacyjne można znaleźć na stronach uczelni (np. www.uni-muenchen.de).

Egzamin DSH jest wymagającym testem, można powiedzieć nawet, że bardzo wymagającym. Zazwyczaj uczelnie przygotowują studentów do jego zdania organizując kursy dla obcokrajowców. Kursy takie są odpłatne i trwają kilka miesięcy. Udział w takich kursach kosztuje do 2 tys. euro. Egzamin ten ma jedną bardzo dużą wadę, a mianowicie nie jest honorowany poza granicami Niemiec! Nie możemy nim poświadczyć znajomości j. niemieckiego, ponieważ jest egzaminem wewnętrznym tworzonym przez uczelnie na swoje potrzeby, co nie zmienia faktu, że jest on najlepszym poświadczeniem umiejętności językowych na terenie Niemiec. Mając taki egzamin, każda uczelnia przyjmuje nas z otwartymi rękoma. Zwalnia on również (na niektórych uczelniach) z innych dodatkowych egzaminów nie tylko z j. niemieckiego ale także z matematyki, fizyki, historii czy angielskiego.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie