Dziesięć kroków do studiowania w Niemczech. Lekcja DRUGA – jakie dokumenty będą potrzebne podczas aplikacji na wybrany kierunek?

· 1.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Dziesięć kroków do studiowania w Niemczech. Lekcja DRUGA – jakie dokumenty będą potrzebne podczas aplikacji na wybrany kierunek?

By stać się prawowitym studentem jednej z niemieckich uczelni, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych wymagań. Jednym z nich jest pozytywna ocena z TestuAS… Jakie jeszcze dokumenty okażą się niezbędne podczas aplikacji?

Świadectwo maturalne

W przypadku Polaków ubiegających się o miejsce na niemieckiej uczelni (na studiach pierwszego stopnia) podstawowym warunkiem jest zdana matura.

Warto pamiętać o tym, że świadectwa dojrzałości wydawane przez np. licea profilowane czy szkoły zawodowe umożliwiają podjęcie studiów tylko na kierunku o zbliżonym profilu (w przypadku wątpliwości, czy posiadany dokument wystarczy w przypadku ubiegania się o miejsce na wybranym kierunku zaleca się skorzystanie z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie DAAD).

Kopia świadectwa maturalnego musi zawierać przetłumaczoną listę przedmiotów oraz ocen ze szkoły średniej, a także zdjęcie paszportowe. Do dokumentów należy dołączyć: fotokopię paszportu oraz certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, w zależności, w jakim języku prowadzona jest większość zajęć. Na kierunkach z wykładowym niemieckim wymagane są certyfikaty TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) lub DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang).

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby ubiegające się o studia w Niemczech muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. W obowiązku aplikanta jest wcześniejsze upewnienie się, czy ubezpieczenie zdrowotne, którym objęty jest w swoim kraju, obowiązuje również w Niemczech (obywatele UE mają ubezpieczenie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ).

Jeśli krajowe ubezpieczenie obowiązuje także w Niemczech, konieczne jest uzyskanie potwierdzenia, które będzie równoznaczne ze zwolnieniem z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia (to obowiązuje do 30 roku życia i 14 semestru nauki. Niemieckie kasy chorych są zobowiązane do zapewnienia studentom jak najniższej taryfy. Składka może wynosić około 80 euro miesięcznie).

TestAS pierwszy ważny sprawdzian

Niektóre uczelnie przed rozpoczęciem nauki, wymagają od kandydatów zdania testu AS, który jest połączeniem sprawdzianu ze znajomości języka, z wiedzą ogólną, a także informacjami dotyczącymi przyszłego kierunku (test jest formą odpowiedzi na pytanie, czy dany kandydat poradzi sobie z nauką na danym kierunku).

Na stronie www.testas.de można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące formy, w jakiej sprawdzian przebiega, a także zapoznać się z przykładowymi testami z różnych przedmiotów.

Źródło: Youtube: Study in Germany

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/pi%C5%9Bmie-napisa%C4%87-osoby-praca-biurowa-828911/, autor: Unsplash

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie