Fachhochschule München

· 1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

FHM jest największą wyższą szkołą inżynierską w Bawarii oraz jedną z największych w Niemczech. Na uczelni wykłada 440 profesorów, 350 pracowników naukowych oraz 600 nauczycieli.

Fachhochschule München
Lothstr. 34
80335 München
tel.: 0049 89 12 65
e-mail: imma-amt@fhm.edu
internet: www.fhm.edu

Ogólne informacje o uczelni

FHM jest największą wyższą szkołą inżynierską w Bawarii oraz jedną z największych w Niemczech. Na uczelni wykłada 440 profesorów, 350 pracowników naukowych oraz 600 nauczycieli. Studenci, których jest ok. 13 500 (z czego ok. 5% to obcokrajowcy) mają do wyboru jeden z 41 kierunków. Podobnie jak większość niemieckich uczelni wyższych tak i monachijska Fachhochschule prowadzi międzynarodową wymianę studentów. Nabór nowych studentów prowadzony jest w 2 terminach:

 • Zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
 • Letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

FHM umożliwia wykonanie procesu rekrutacyjnego po przez Internet (więcej na ten temat znajdziecie na stronie domowej uczelni: www.fhm.edu).

Zasady rekrutacji na studia

Główną zasadą jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie 12/13 klasy gimnazjum w Niemczech, czyli świadectwa ukończenia szkoły średniej (Liceum, Technikum) w Polsce. Terminy zgłoszeń:

 • Do 15 lipca- semestr zimowy
 • Do 15 stycznia- semestr letni

Wymagane dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny (który znajdziemy na stronie uczelni)
 • Egzamin z j. niemieckiego DSH lub TestDaf
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (potwierdzone przez FHM)
 • Dokument potwierdzający odbyte praktyki w danym kierunku (dla osób, które nie odbywały praktyk stworzono możliwość nadrobienia tej zaległości po przez 6 tygodniowe zajęcia praktyczne organizowane przez FHM)
 • Zaświadczenie lekarskie pozwalające na rozpoczęcie studiów w wybranym kierunku (oraz jego tłumaczenie na j. niemiecki)
 • Do studiów dopuszcza również świadectwo ukończenia szkoły w Niemczech (Gymnasium, Fachoberschule, Studienkollage)

Oceny na świadectwie ukończenie szkoły nie zależą od wyniku rekrutacji. W przypadku gdy jest więcej chętnych niżeli miejsc wolnych na uczelni odbywają się egzaminy wstępne.

Koszty i opłaty

 • Opłata semestralna to koszty ok. 35€
 • Opłata administracyjna- 50€ za semestr
 • W przypadku rozpoczęcia drugiego kierunku, należy wnieść opłatę w wysokości 500€ na semestr (koszty ponoszą również osoby, które mają wykształcenie wyższe i chcą podjąć drugie studia)

Zanim wyjedziesz

Niemiecka biurokracja potrafi nawet najbardziej cierpliwą osobę wyprowadzić z równowagi, więc warto sobie zanotować, co trzeba jeszcze załatwić, z kim się skontaktować, jakie dodatkowe dokumenty zabrać. Radzimy wyposażyć się w następujące dokumenty:

 • Paszport, ważny na czas pobytu w Niemczech
 • Dowód ubezpieczenia
 • Dowód poświadczający, iż pobyt w Niemczech będzie finansowo zabezpieczony (wyciąg z konta bankowego, notarialnie potwierdzona deklaracja osoby zamieszkałej w Niemczech, poświadczenie finansowe przez rodzinę/opiekuna itp.)
 • Kilka zdjęć paszportowych
 • Staranie przygotowany życiorys w raz z CV w j. niemieckim

Pozostałe informacje

Wszelkie informacje, pomoc dotycząca studentów zagranicznych prowadzona jest przez Internationale Office (tel.: 0049 89 1265 lub 1464). Wszelkiego rodzaju opłaty, procesy rekrutacyjne oraz zapisy na praktyki można wykonać na stronie internetowej uczelni (www.fhm.edu).

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie