Fundusze inwestycyjne / Investmentfonds

· 774 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Kto chce zainwestować jednorazowo większą kwotę lub wpłacać regularnie mniejsze kwoty i nie zadowala go bardzo niskie oprocentowanie konta bankowego lub książeczki oszczędnościowej, powinien zastanowić się nad inwestycją w fundusze inwestycyjne.

Kto chce zainwestować jednorazowo większą kwotę lub wpłacać regularnie mniejsze kwoty i nie zadowala go bardzo niskie oprocentowanie konta bankowego lub książeczki oszczędnościowej, powinien zastanowić się nad inwestycją w fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny to kapitał składający się z niewielkich wpłat wielu osób, który zarządzany jest przez grupę profesjonalistów. Pieniądze inwestowane są między innymi w akcje, inne papiery państwowe czy nieruchomości. Szczególnie dla osób dysponujących drobnymi sumami fundusze są bardzo atrakcyjną formą lokowania oszczędności. Inwestując nawet kilkadziesiąt Euro miesiecznie, dzięki funuszom możemy wykorzystywać możliwości płynace z rynków kapitałowych, jednocześnie znacznie redukując ryzyko inwestycji. Poprzez fundusz korzystamy ze specjalistycznej wiedzy osób zarządzających naszym kapitałem. Dzięki rozproszeniu kapitału na wiele różnych papierów wartościowych i innych form lokowania zredukowane jest ryzyko inwestycji, zgodnie z zasadą niewkładania wszystkich jajek do jednego koszyka. Jednostki udziałowe funduszów inwestycyjnych, jak wszystkie papiery wartościowe podlegają okresowym wahaniom cen. Jednak im dłuższy okres inwestycji tym mniej odczuwalne są te wahania. I tak na przykład dla wszystkich funduszy akcyjnych inwestujących na rynkach globalnych średnie roczne stopy zwrotu 30-letnich planów inwestycyjnych między 1959 i 2003 rokiem wyniosły od 6,1 % dla planu kończącego się we wrześniu 1990 do 11,3 % dla planu kończącego się w marcu 2000. Liczby te dotyczą średniej wszystkich funduszy tej kategorii, najlepsze fundusze inwestycyjne w tym okresie osiągnęły jeszcze lepsze wyniki. Można wysnuć wniosek, że fundusze inwestycyjne zalecane są osobom chcącym długoterminowo inwestować swoje pieniądze, nie mającym jednak czasu samemu informować się na bieżąco na temat zmian na rynkach kapitałowych i chcących korzystać z fachowej wiedzy profesjonalistów. Fundusze szczególnie polecić można osobom, które chcą zapewnić sobie wystarczającą emeryturę lub wygenerować środki na wykształcenie dzieci.

Przed zakupem jednostek udziałowych funduszu inwestycyjnego należy się dokładnie poinformować. Fundusze można zakupić poprzez ubezpieczalnie lub w banku. Banki bywają jednak nieobiektywne i polecają często przede wszystkim produkty własnych funduszy. Wiele banków nie ma nawet w swojej ofercie funduszy „obcych”. Z tego względu wskazanym jest zasięgnąć niezależnych informacji, najlepiej u niezależnych doradców finansowych. Listę takich firm udzielających porad w języku polskim otworzyć można tutaj.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie