Niewiarygodne, ale prawdziwe. Za to możesz dostać premię w pracy

· 23.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Niewiarygodne, ale prawdziwe. Za to możesz dostać premię w pracy

Gratyfikacje (Gratifikation) to dodatkowe świadczenia pracodawcy dla pracobiorcy. Często wynikają bezpośrednio z umowy o pracę lub z porozumień zakładowych, umów zbiorowych lub ze zwyczaju zakładowego. W innym przypadku są one dobrowolne i pracobiorca nie ma prawa do nich w przyszłości.

Otrzymałem gratyfikację w charakterze wynagrodzenia, a mój kolega gratyfikację, która ma charakter uhonorowania wierności. Co to oznacza?

Gratyfikacje mogą mieć charakter wynagrodzenia za przeszłą pracę, uhonorowania wierności wobec pracodawcy lub mieszany obu tych aspektów. Jest to istotne w przypadku, kiedy pracobiorca opuszcza zakład pracodawcy na własne życzenie i ten żąda zwrotu gratyfikacji.

Zwrotu gratyfikacji, która ma charakter wynagrodzenia za przeszłą pracę nie można żądać. Gratyfikację, która ma charakter uhonorowania wierności, trzeba natomiast ewentualnie zwrócić, szczególnie jeżeli obowiązuje odpowiednia klauzula zwrotu (Rückzahlungsklausel), podobnie jak w przypadku sfinansowaniu dokształcenia pracobiorcy przez pracodawcę.

Trudno jest rozstrzygnąć ten spór, jeżeli charakter gratyfikacji jest mieszany.

 

Z jakimi gratyfikacjami mogę się spotkać?

Często spotykaną gratyfikacją jest gratyfikacja bożonarodzeniowa (Weihnachtsgeld), która z reguły jest wypłacana w listopadzie i służy nabyciu prezentów świątecznych.

Często pracodawcy też wypłacają dodatek urlopowy (Urlaubsgeld), który służyć ma pokryciu dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem na wczasy.

Niektórzy pracobiorcy otrzymują dodatek jubileuszowy, jeżeli osiągną jakiś okrągły staż pracy. Dodatek jubileuszowy jest opodatkowany niższą stawką podatkową niż zwykłe wynagrodzenie.

Niektórzy pracodawcy wypłacają premie (Prämie) za wyjątkowe osiągnięcia lub innowacje pracobiorcy.

Jeżeli przedsiębiorstwo pracodawcy uzyskało ponadprzeciętny zysk w ostatnim roku podatkowym, niektórzy pracodawcy dzielą się zyskiem z pracodawcami w formie bonusów (Bonuszahlung).

Odchodzę z pracy, czy muszę oddać gratyfikację?

Do sporów o zwrot gratyfikacji dochodzi przede wszystkim, jeżeli pracobiorca sam zrezygnuje z pracy u pracodawcy. Kwestię zwrotu lub jego brak można też uregulować w umowie o zniesieniu stosunku pracy (Aufhebungsvertrag).

Przy bardziej skomplikowanych klauzulach zwrotu warto skorzystać z porady adwokata, zanim podejmie się decyzje o zwrocie gratyfikacji. W ostateczności pracodawca może dochodzić zwrotu przed sądem pracy.

> Sprawdź, czy Twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Zdjęcie: unsplash.com, autor: Bruce Mars

Informacje o publikacji
Wybraliśmy dla Ciebie