Gwarancja na zakupiony samochód

· 14.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Prawo do gwarancji i rękojmi przysługuje jedynie w przypadku zakupu pojazdu u sprzedawcy komisowego. Najważniejsze detale

Prawo do gwarancji i rękojmi przysługuje jedynie w przypadku zakupu pojazdu u sprzedawcy komisowego. Najważniejsze detale:

  • Długość gwarancji obejmuje dwa lata, może również zostać skrócona do jednego roku, nie mniej
  • Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają ścieraniu


Ustalenia gwarancyjne nie mogą być w umowie ograniczone wyjątkami. W myśl przepisów prawa konsumenckiego umowy zawierające tego typu ograniczenia są nieważne. Osoby prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i uprawiające wolny zawód są objęte specjalnymi regulacjami: jeśli sprzedaż związana jest w jakikolwiek sposób z uprawianiem zawodu, wówczas prawnie gwarancja sprzedaży zostaje konsumentowi skrócona do jednego roku (§ 475 ust. 2 KC). Zasadne jest w przypadku tych grup zawodowych sporządzenie opinii rzeczoznawcy, ponieważ można mieć pewność, że żadne braki nie zostaną pominięte. Niedopuszczalne jest, aby handlarz relatywnie wartościowe pojazdy używane opisywał jako „pojazdy dla majsterkowiczów” czy tym podobnie, aby wykluczyć możliwość poręczenia czy rękojmi za usterki. Argumentacja, że kupujący z tytułu warunków w umowie był świadomy kupna samochodu felernego wg orzeczenia sądu grodzkiego nie ma zastosowania. Tego typu sformułowania są przedstawiane jako niedopuszczalne ograniczenia praw konsumentów (Az. 1 C 143/02). Jeśli dojdzie do wypadku w wyniku wadliwych części (np. stare i nienadające się do użytku opony), handlarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej i skazany na zapłacenie za szkody i straty moralne (Az. 3 U 3149/01).

Umowa gwarancyjna obejmuje wszystkie części z wyjątkiem tych, które podlegają ścieraniu. Usterką, którą w ramach rękojmi handlarz musi wymienić są uszkodzone tarcze hamulcowe. Natomiast klocki hamulcowe należą do kategorii części, które ulegają ścieraniu. W ciągu roku może zostać zareklamowana np. wadliwa chłodnica. Rękojmia różni się od gwarancji tym, że kupujący ma potwierdzenie działania bez usterek określonych części (w okresie trwania gwarancji). W tym czasie klient ma prawo do naprawy. Nowe ustalenia gwarancyjne nie mogą być ograniczane poprzez wyjątki pisane małym drukiem. Jeśli wystąpi usterka handlarz ma ją zlikwidować na własny koszt. Klient nie może jednak wybrać dowolnego warsztatu, w którym ma być dokonana naprawa, lecz może dać sprzedawcy do wyboru bądź samodzielne naprawienie usterki lub powierzenie komuś tej naprawy. W trakcie naprawy mogą zostać użyte części używane. Nie ma na nie wówczas ponownej rocznej gwarancji. Jeśli np. osiem miesięcy po kupnie ulegnie uszkodzeniu chłodnica i zostanie zastąpiona inną używaną, na zamontowaną część będzie przysługiwać pozostała gwarancja czteromiesięczna. Jako klient trzeba obstawać przy oczekiwanej długość trwania naprawy. Nie trzeba akceptować nieskończenie długiego czasu, chociaż nie jest to zdefiniowane. Dopiero, jeśli nie powiedzie się naprawa istnieje możliwość dla nabywcy obniżenia ceny kupna lub wręcz odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów zakupu. W takim przypadku pełna cena zakupu nie jest zwracana. Regułą jest zmniejszenie o jeden procent przy każdym przejechanym tysiącu kilometrów. W związku z nowymi ustaleniami kupujący używane samochody w komisach są lepiej zabezpieczeni. Sprzedawcy w związku z tym zabezpieczają się przed reklamacjami listą wad. Ważne dla kupujących jest sprawdzenie takiej listy, aby nie dać się oszukać. Kupując od osoby prywatnej nie mamy możliwości otrzymania jakiejkolwiek gwarancji. Odstąpić od umowy lub obniżyć cenę można jedynie w przypadku braku deklarowanych właściwości lub gdy sprzedający zataił jakąś usterkę.

Warto uważać na handlarzy, którzy chcąc uniknąć ponoszenia rocznej rękojmi podają się za prywatnych sprzedawców lub sugerują, że pojazd nie jest sprzedawany w ramach komisowej sprzedaży samochodów używanych, lecz jedynie w ramach przyjacielskiej przysługi. W takim przypadku lepiej odstąpić od kupna.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie