Ile może kosztować rozpad strefy Schengen?

· 788 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Ile może kosztować rozpad strefy Schengen?

Szturmujący europejskie granice uchodźcy nie tylko budzą strach wśród zwykłych mieszkańców, ale przede wszystkim wśród polityków, którym jak widać, sprawa uchodźców wymknęła się spod kontroli. Czy najlepszym rozwiązaniem będzie spuszczenie rogatek, zamknięcie oczu i liczenie na to, że zdesperowany tłum pójdzie w innym kierunku? Czy kolejki na przejściach granicznych to jedyny koszt rozpadu strefy Schengen?

W Luksemburgu, a dokładnie w miejscowości Schengen 14 czerwca 1985 roku podpisano układ, który znosił kontrole na granicach państw, którym udało się wypracować porozumienie.

Z początku umowa dotyczyła RFN, Francji i krajów Beneluksu, ale z czasem zaczęła budzić coraz większe zainteresowanie wśród pozostałych, europejskich krajów, które zabiegały o ich włączenie do strefy Schengen. Także polski rząd wystąpił z wnioskiem o przystąpienie do porozumienia, który został rozpatrzony pomyślnie, a nasz kraj stał się uczestnikiem strefy Schengen 21 grudnia 2007 roku.

Z czasem zaczęto prowadzić prace nad modyfikacją istniejących zapisów, które w 2011 roku dały możliwość państwom członkowskim na okresowe przywrócenie kontroli na ich granicach wewnętrznych. Z przywileju tego skorzystała m.in. Polska w 2012 roku, kiedy na terenie naszego kraju odbywały się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, a także rok później, kiedy w Warszawie gościliśmy przywódców państw, którzy brali udział w Konferencji Klimatycznej.

W 2015 roku układ z Schengen został wystawiony na próbę, kiedy europejskie granice były (i w dalszym ciągu są) szturmowane przez uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy na Starym Kontynencie szukali schronienia.

Z czasem w Europie zaczęło brakować miejsc, imigranci koczowali na ulicach, dochodziło do bójek, a ośrodki dla uchodźców pękały w szwach. Dramatyczna sytuacja panowała na Węgrzech, ale także w Niemczech i Austrii, gdzie z czasem zdecydowano się na zamknięcie granic. Na podobne rozwiązanie zdecydowała się także Szwecja i Francja, dla której powodem do zamknięcia granic nie byli uchodźcy, ale zamachy terrorystyczne. Chcąc dostać się do tych krajów, na granicy trzeba liczyć się z kontrolą. Czy w przyszłości rewizja może zostać przywrócona na granice wszystkich państw?

Kolejki na przejściach granicznych to jedyny koszt ewentualnego rozpadu strefy Schengen?

Zamykanie kolejnych granic sprawiło, że w Europie coraz głośniej zaczęto mówić o rozwiązaniu porozumienia z Schengen, o wprowadzeniu kontroli na wszystkich granicach krajów europejskich, które w ten sposób miałyby chronić się przed falą uchodźców, ale także przed ewentualnym zagrożeniem płynącym z ich strony w postaci zamachowców terrorystycznych. Z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej koszty. Jak wysokie?

Dokument Komisji Europejskiej szacuje koszt rozpadu Schengen dla gospodarki UE na 7-18 mld euro rocznie. Bruksela wymienia Polskę, Niemcy i Holandię, jako kraje, które stracą najwięcej. Polska granica liczy ok. 3,5 tys. kilometrów, na których są 72 przejścia graniczne. Przed przystąpieniem do strefy Schengen strzegło jej 14,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej wspomaganych przez 3,5 tys. pracowników cywilnych. Po wejściu Polski do strefy Schengen liczba przejść granicznych obsadzonych przez strażników zmalała o ponad 180, ale liczba etatów mundurowych i cywilnych w SG właściwie się nie zmieniła. Strażnicy graniczni pytani o koszt ewentualnego wystąpienia ze strefy Schengen rozkładają ręce, w geście niewiedzy, nigdy bowiem nie zastanawiano się nad powrotem strażników do opuszczonych budek granicznych.

Wydatki związane z ochroną granic mogą się okazać groszowe, w porównaniu ze stratami, które poniesie branża transportowa, a warto dodać, że gałąź ta stanowi 9% polskiego PKB. Roczne straty dla transportu oszacowano na 500 mln euro.

Na zamknięciu granic stracą także zwykli ludzie chcący wyjechać na wakacje, odwiedzić znajomych czy rodzinę. Czy grozi nam widmo lat 90. czyli gigantyczne kolejki na granicach, w których stało się nawet 20 godzin, awantury, przepychanki…?

Zdjęcie: CC BY 2.0, flickr.com, autor: The Joneses , URL: www.flickr.com/photos/wherearethejoneses/1244014060

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie