Jak dostać 154 euro miesięcznie na dziecko

· 2.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Już 50 tys. polskich dzieci dostaje niemiecki zasiłek - co najmniej 154 euro miesięcznie. Niemcy nie czynią przeszkód. Trzeba tylko dokonać kilku formalności.

Już 50 tys. polskich dzieci dostaje niemiecki zasiłek - co najmniej 154 euro miesięcznie. Niemcy nie czynią przeszkód. Trzeba tylko dokonać kilku formalności. Na początek smutna wiadomość: na pobieranie Kindergeld nie może liczyć potencjalnie największa grupa Polaków, tj. 300 tysięczna rzesza pracowników sezonowych. W niemieckim prawie istnieje zapis, który wprost wskazuje tą grupę jako pozbawioną prawa do Kindergeld. Z zasiłku nie mogą korzystać także ci Polacy, którzy wykonują w Niemczech umowę o dzieło lub zostali wysłani przez polską firmę.

Aby uzyskać prawo do Kindergeld trzeba spełnić następujące warunki:

  • mieć stałe zameldowanie w Niemczech co najmniej od 6 miesięcy, lub wykazać, że pobyt będzie trwał minimalnie przez taki okres;
  • 90 proc. uzyskiwanych dochodów pochodzi z Niemiec i w tym kraju podlega opodatkowaniu;
  • •dochody uzyskiwane równolegle w Polsce nie wynoszą więcej niż 6136 euro (w ujęciu rocznym) na małżeństwo lub 3068 euro na osobę samotną.


Takie warunki mogą spełnić ci, którym udało się zdobyć w Niemczech zezwolenie na stałą pracę. Jest ich jednak niewielu. Z owej grupy 50 tys. polskich dzieci, które dostają Kindergeld duża część mieszka na Opolszczyźnie. Tam drugi mieszkaniec ma podwójne obywatelstwo. Polak, który nie dostał zezwolenia na pracę też jednak ma szansę na niemiecki zasiłek na swoje dzieci. Wystarczy, że zarejestruje w Niemczech firmę i będzie tam płacił podatki. Kindergeld przysługuje w wysokości 154 euro na pierwsze, drugie i trzecie dziecko, oraz po 179 euro na kolejne dzieci. Zasiłek wypłaca się aż do osiągnięcia pełnoletności dziecka lub nawet do ukończenia 25-go roku życia, jeśli ciągle się uczy lub jest bezrobotne. Po polskiej akcesji do Unii nie ma wymogu, aby dziecko, na które pobierany jest zasiłek przebywało w Niemczech. Warto też wiedzieć, że kto zorientował się dopiero po pewnym czasie, że na pozostawione w Polsce dzieci może pobierać Kindergeld, nic nie straci. Niemcy wypłacają zaległe kwoty nawet za cztery lata wstecz ( jednak nie wcześniej niż od momentu, od którego spełnione są przedstawione na początku artykułu kryteria). W Niemczech Kindergeld dostaje każdy rodzic, niezależnie od wysokości dochodów. Prawo do tej zapomogi mają nawet najbogatsi. Aby dopełnić formalności należy zacząć od wypełnienia wniosku o przyznanie Kindergeld (Antrag auf Kindergeld), który można dostać w Familienkasse działających przy urzędach pracy (Arbeitsamt) lub ściągnąć ze strony www.arbeitsagentur.de. Wypełniony dokument wraz z poświadczeniem niemieckiego zameldowania oraz umową o pracę (jeśli przybywamy krócej niż 6 mies.) należy złożyć w Familienkasse. W dalszej kolejności następuje wymiana informacji między stroną niemiecką i polską. Chodzi o potwierdzenie danych o dzieciach pozostawionych w Polsce. Jeśli okaże się, że jeden z rodziców został w kraju i tutaj pracuje oraz pobiera polski zasiłek, wówczas kwota Kindergeld zostanie pomniejszona o wysokość już pobieranego świadczenia. Jeśli słabo znamy język niemiecki i mamy obawy, że nie poradzimy sobie z załatwieniem zasiłkowych formalności, można zwrócić się o pomoc do polskich firm doradczych działających w Niemczech. Lista takich firm znajduje się w katalogu firm portalu mojemiasto.de.

W Polsce, obsługą korespondencji wysyłanej przez Familenkasse zajmują się Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Tam też można uzyskać dodatkowe, szczegółowe informacje na temat całej procedury przyznawania unijnych zasiłków.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie