Jak legalnie pracować w Niemczech?

· 4.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Pomimo okresu przejściowego (prawdopodobnie do roku 2011) chroniącego niemiecki rynek pracy przed pracownikami z nowych państw UE zatrudnienie w Niemczech jest możliwe. Może się ono odbywać na zasadach opisanych poniżej.

Pomimo okresu przejściowego (prawdopodobnie do roku 2011) chroniącego niemiecki rynek pracy przed pracownikami z nowych państw UE zatrudnienie w Niemczech jest możliwe. Może się ono odbywać na zasadach opisanych poniżej.

Praca sezonowa

Osoby pełnoletnie mogą podjąć pracę w rolnictwie, gastronomii i hotelarstwie, sadownictwie i warzywnictwie oraz w tartakach. Zatrudnienie może trwać jednak maksymalnie do czterech miesięcy w roku kalendarzowym. W tym czasie możliwa jest zmiana pracodawcy. Tego rodzaju stosunki pracy nawiązywane są jedynie na podstawie niemieckiego prawa. Nie znajdują tu zastosowania dwustronne niemiecko-polskie uregulowania. Oferta kształtuje się według potrzeb niemieckich pracodawców. Formalności związane z podjęciem pracy sezonowej załatwiane są przez za pośrednictwem niemieckich Agencji ds. Pracy właściwych dla pracodawcy. Składanie podań oraz dobór kandydatów następuje za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy. Oferty kierowane są w pierwszej kolejności do osób bezrobotnych. Wojewódzkie urzędy pracy dysponują zarówno imiennymi umowami o pracę – wystawionymi na konkretne nazwisko oraz anonimowymi, do których wybiera się w Polsce odpowiedniego kandydata. O wyborze kandydata decydują kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka.

Pracownicy goście

Na podstawie umowy między rządami Niemiec i Polski możliwe jest zatrudnianie do 1000 osób rocznie w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych. Należy spełniać poniższe warunki:

  • osoby zatrudnione powinny być w wieku od 18 do 35 lat (w wyjątkowych przypadkach do 40 lat),
  • umowa powinna być zawierana na okres 12 miesięcy (maksymalnie 18 miesięcy).
  • pracownikiem gościem można być tylko raz w życiu.
  • podania można składać w następujących zawodach: inżynierowie budowy maszyn i konstruktorzy, ślusarze budowlani, spawacze, mechanicy samochodowi i przemysłowi, lakiernicy, stolarze, cieśle, malarze, pielęgniarze, rolnicy, koniuszy, piekarze, rzeźnicy, pracownicy biurowi, sprzedawcy przemysłowi, sprzedawcy detaliczni, fryzjerzy, branża hotelowo-gastronomiczna. Wykaz zawodów jest na bieżąco aktualizowany w zależności od potrzeb strony niemieckiej. Nabór odbywa się dwa razy do roku.

Oddelegowanie pracowników zatrudnionych w Polsce w ramach realizacji umowy o dzieło. Na podstawie umowy między rządami Niemiec i Polski oddelegowani przez swych pracodawców do Niemiec pracownicy mogą uzyskać zezwolenie na pracę na okres przewidywany do realizacji umowy o dzieło. Okres ten z reguły nie może być dłuższy niż dwa lata. Przyznane polskiej stronie limity dla przedsiębiorstw rozdysponowywane są przez polskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Pomoce domowe

Polacy mogą zostać zatrudnieni jako pomoc domowa w gospodarstwach domowych, których członkami są osoby wymagające opieki posiadające pierwszy, drugi lub trzeci stopień konieczności pielęgnacji / Pflegestufe od I do III. Zatrudnienie trwać może maksymalnie do trzech lat i podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W ciągu tego okresu może zostać udzielona zgoda na zmianę pracodawcy. Zatrudnienie nie musi odbywać się w zakresie opieki zdrowotnej lub pielęgniarskiej. Warunkiem nie są kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka. Pośrednictwo odbywa się przy udziale publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Dopuszczone jest zarówno pośrednictwo anonimowe jak i imienne gdy pracodawca i pracownik znają się wcześniej.

Wakacyjna praca studentów

Studenci studiów dziennych mogą w czasie wakacji letnich podjąć pracę na okres co najmniej ośmiu tygodni. Należy spełniać następujące warunki:

  • udokumentowana znajomość języka niemieckiego w stopniu co najmniej dobrym,
  • wiek od 18 do 30 lat,
  • nie można być studentem ostatniego roku studiów.


W przypadku pośrednictwa anonimowego gdy student nie ma jeszcze pracodawcy niemieckiego, ubieganie się o tego rodzaju pracę następuje za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy Nie ma limitów osób, a zapotrzebowanie kształtuje się według potrzeb niemieckich pracodawców.

Praca na własną rękę

W Niemczech obowiązuje swoboda działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy, zarówno Niemiec, jak i obcokrajowiec, może bez przeszkód założyć firmę. Jest to forma samozatrudnienia, na którą najczęściej decydują się Polacy mieszkający w Niemczech.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie