Jak otrzymać zachowek po zmarłym w Polsce?

· 8.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jak otrzymać zachowek po zmarłym w Polsce?

Twój spadkodawca wyzbył się większości majątku przed śmiercią lub pominął Cię w testamencie? Zastanawiasz się jak dostać należną część spadku? Przeczytaj komu i kiedy należy się zachowek.

Dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice spadkodawcy mogą być uprawnieni do zachowku zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. To oznacza, że mogą oni dochodzić swoich praw do spadku jeśli zostaną pominięci w testamencie. Roszczenie o zachowek przysługuje im również jeżeli spadkodawca rozdysponuje swój majątek przed śmiercią, dokonując darowizn na rzecz innych osób.

Na przykład jeśli spadkodawca cały majątek zapisał w testamencie swojej przyjaciółce, pomijając przy tym syna, synowi będzie przysługiwało roszczenie o zachowek. Podobnie, jeśli spadkodawca mający dwoje dzieci dokona darowizny mieszkania, (które było najbardziej wartościowym elementem jego majątku) na rzecz córki, to syn, który takiej darowizny nie otrzymał może dochodzić od niej zachowku.

O tym kto dziedziczy spadek po zmarłym w Polsce, przeczytasz w artykule: https://www.mypolacy.de/niemcy,0/s/artykuly/kto-dziedziczy-spadek-po-zmarlym-w-polsce.

Obliczając wysokość zachowku należy wziąć pod uwagę:

  • udział spadkowy, jaki przypadałby uprawnionemu do zachowku z tytułu dziedziczenia ustawowego,
  • czy uprawniony do zachowku był małoletni lub trwale niezdolny do pracy (w chwili śmierci spadkodawcy) – wówczas jest uprawniony do 2/3 udziału spadkowego, w pozostałych przypadkach do ½ udziału spadkowego,
  • wartość substratu zachowku, tzn. czystej wartości spadku oraz darowizn podlegających doliczeniu, dokonanych przez spadkodawcę, zgodnie z regułami określonymi w Kodeksie cywilnym

Darowizny dokonane na rzecz osób niebędących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku nie podlegają doliczeniu do spadku jeżeli zostały dokonane przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Natomiast darowizny dokonane na rzecz spadkobierców lub osób uprawnionych do zachowku podlegają doliczeniu niezależnie od tego, kiedy zostały dokonane.

Jeśli osoba, której w drodze dziedziczenia przypadł spadek nie chce zapłacić zachowku, wówczas pozostaje dochodzenie go na drodze sądowej. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Roszczenie o zachowek przeciwko obdarowanemu przedawnia się z upływem 5 lat od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Wniesienie pozwu o zapłatę zachowku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (tj. kwoty, o której zasądzenie wnosimy). Pozew o zachowek należy wnieść do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W zależności od tego jakiej kwoty się domagamy – właściwy rzeczowo będzie Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy (dla roszczeń powyżej 75.000 zł.). Na etapie wnoszenia pozwu należy zgłosić wszelkie dowody, które wykazują, że zachowek należy się w kwocie, której zasądzenia domagamy się w pozwie.

Photo by Jeremy Wong on Unsplash

Informacje o publikacji
Adres
Polska, Poznań Noskowskiego 2/2
Wybraliśmy dla Ciebie