Jak podzielić spadek po zmarłym w Polsce?

· 10.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jak podzielić spadek po zmarłym w Polsce?

Nie wiesz jak dochodzić praw do spadku w Polsce? Zastanawiasz się co należy Ci się z majątku spadkowego? Sprawdź w jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym w Polsce.

Przede wszystkim musisz odpowiedzieć na pytanie czy należysz do ustawowego kręgu spadkobierców lub czy spadkodawca uwzględnił Cię w testamencie. O tym kto dziedziczy spadek po zmarłym w Polsce możesz przeczytać w tym artykule.

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Jeśli wiesz już, że jesteś spadkobiercą powinieneś zastanowić się czy chcesz dziedziczyć. Czasami korzystniejsze jest odrzucenie spadku (zwłaszcza gdy jest on obciążony długami). Na odrzucenie spadku masz tylko 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Odrzucenia spadku można dokonać w sądzie lub u notariusza. Osoby mieszkające za granicą mogą odrzucić spadek składając oświadczenie przed konsulem, które następnie wyślą (z zachowaniem terminu do sądu w Polsce). Pamiętaj, że Twoje dzieci również powinny odrzucić spadek (jeśli nie chcą odziedziczyć długów). Jeśli dzieci są pełnoletnie mogą to zrobić samodzielnie. Jeśli są niepełnoletnie będziesz potrzebować zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu dzieci. Możesz być w tym postępowaniu zastępowany przez adwokata, co pozwoli uniknąć konieczności przyjazdu do Polski. Jeśli nie zdążysz w tym terminie odrzucić spadku, wówczas przyjmujesz go z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”. Oznacza to, że odpowiadasz za długi spadkowe do wysokości wartości spadku.

Jak stwierdzić prawa do spadku w Polsce?

Pierwszym etapem postępowania spadkowego jest tzw. stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Te postępowania pozwalają udzielić odpowiedzi na pytanie kto faktycznie odziedziczy spadek. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku możesz złożyć przez pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego). Do wniosku musisz dołączyć odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz akty stanu cywilnego, z których wynika stosunek pokrewieństwa ze spadkodawcą. Co ważne, również te dokumenty możesz uzyskać przez pełnomocnika, zatem nie musisz osobiście stawić się w Polsce. Sąd powinien odebrać od wnioskodawcy zapewnienie spadkowe tj. oświadczenie, w którym spadkobierca wskaże, czy istnieją inne osoby, które dziedziczą po spadkodawcy oraz czy zmarły pozostawił testament. Jeśli wnioskodawca mieszka za granicą zapewnienie może złożyć inny uczestnik postępowania. Wnioskodawca może je również złożyć przed konsulem RP w drodze tzw. pomocy prawnej. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można przejść do kolejnego etapu, którym jest dział spadku.

Jak przeprowadzić dział spadku?

Jeżeli nie jesteś jedynym spadkobiercą, niezbędny będzie dział spadku. To postępowanie pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie kto dziedziczy konkretne przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej. Do momentu uprawomocnienia się postanowienia o dziale spadku spadkobiercy są współwłaścicielami przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Dział spadku może być przeprowadzony w sądzie lub poprzez podpisanie umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami (o ile spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału i wzajemnych rozliczeń). Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wnioskodawca i uczestnicy postępowania mogą być reprezentowani przed sądem przez profesjonalnych pełnomocników, którzy złożą odpowiednie wnioski i zadbają o odpowiednią wycenę składników majątku wchodzących w skład spadku. W postępowaniu o dział spadku można otrzymać na wyłączną własność jakiś składnik majątku (np. dom, samochód). Można także uzyskać spłatę pieniężną od pozostałych spadkobierców.

Ważne aby nie zwlekać z wszczęciem postępowania spadkowego. Jeśli między spadkobiercami istnieje konflikt, warto skorzystać z pomocy adwokata doświadczonego w sprawach spadkowych. W sprawie o dział spadku niezbędne może okazać się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych. Należy wówczas wiedzieć na co zwrócić uwagę aby skutecznie kwestionować niekorzystną opinię biegłego.

Często w trakcie spraw spadkowych ujawniają się kwestie wymagające rozstrzygnięcia, np. wydziedziczenia, niegodność dziedziczenia, konieczność rozliczenia darowizn lub zapłaty zachowku. Im szybciej zajmiesz się swoją sprawą spadkową, tym łatwiej będzie uzyskać korzystny dla Ciebie rezultat.

Photo by Uroš Jovičić on Unsplash

Informacje o publikacji
Adres
Polska, Poznań Noskowskiego 2/2
Wybraliśmy dla Ciebie