Jak postępować z niemieckimi dłużnikami

· 4.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jak postępować z niemieckimi dłużnikami

Rosnące dostawy z polskich firm na rynek niemiecki. Rosnąca aktywność polskich przedsiębiorstw budowlanych i rzemieślniczych. Wreszcie – nieustająca fala Polaków, którzy zakładają w Niemczech własną działalność gospodarczą. Aktywny obrót gospodarczy to nie tylko zyski. To również problemy z dłużnikami. Jak sobie z nimi radzić?

Działalność gospodarcza nie zawsze usłana jest różami. Nieczęsto polskie przedsiębiorstwa skarżą się na problemy z wyegzekwowaniem należności płatniczych od swoich niemieckich kontrahentów. Aby uniknąć strat, ważne jest, by jak najszybciej ściągnąć należności od zwlekających z zapłatą klientów. Jak to zrobić, by równocześnie utrzymać przy sobie klienta? Generalnie są dwie drogi: pozasądowa i sądowa. Najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy już w umowie zabezpieczy się przed ewentualnym sporem wierzyciela z dłużnikiem. Polski przedsiębiorca może dochodzić wierzytelności przed sądem właściwym dla siedziby swojej firmy, czy to będzie w Polsce, czy w Niemczech, nie musi godzić się na nieznany mu sąd. Już w umowie można zastrzec, że każda zwłoka wiąze się z upomnieniem i odpowiednią opłatą.

Upomnienie w przypadku zwłoki

Gdy kontrahent zwleka z uregulowaniem płatności (bagatelizuje ustalony termin), wierzyciel może go wezwać do zapłaty. Gdy termin nie został ustalony, wówczas niemiecki kodeks cywilny określa moment zapłaty. Zapłata ma być uregulowana w momencie, jak tylko zażąda tego wierzyciel. Ponaglenie powinno być na piśmie, skierowane bezpośrednio do konkretnego kontrahenta, podpisane. Do ponaglenia można dołączyć wypełniony formularz przelewu, co przyspieszy i ułatwi wyegzekwowanie należnej płatności. Gdy jedno ponaglenie nie pomaga, należy wysłać następne. Gdy i ono nie wywołuje żadnej reakcji, kolejnym krokiem jest wszczęcie sądowego postępowania upominawczego.

Odszkodowanie za zwłokę

Jeśli klient nie płaci za wykonaną usługę/zakupiony towar, przedsiębiorca może żądać od niego odszkodowania za szkody, jakie poniósł z powodu braku zapłaty. Jeśli sprawa wymaga zaangażowania prawnika, to w Niemczech (inaczej niż w Polsce) dłużnik musi zwrócić wierzycielowi poniesione przez niego koszty adwokackie.

Odsetki za zwłokę

Wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika odsetek za zwłokę. W Niemczech ustawowe odsetki za zwłokę ustalone są na 5% powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego – w przypadku konsumentów. W przypadku przedsiębiorców – stopa ta wynosi 8% powyżej stopy bazowej EBC. Stawki podane są na stronie internetowej EBC. Polską stopę procentową stosuje się, gdy pierwszeństwo w naliczaniu odsetek ma Polska.

Ponaglenie przez adwokata

Każdy przedsiębiorca ma prawo zaangażować w windykację długu adwokata. Nierzadko pismo od adwokata działa na dłużników lepiej niż zwykłe upomnienie od właściciela firmy. W ponagleniu od adwokata dochodzi się spłacenia długu, naliczonych do tej pory odsetek za zwłokę oraz uregulowania kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem prawnika. Wysokość opłaty odgórnie zapisano w Ustawie o wynagrodzeniu adwokatów.

Mahnverfahren, czyli sądowe postępowanie upominawcze

Gdy polubowne rozwiązania nie skutkują, wierzyciel może skierować windykację na drogę sądową. Takie postępowanie cywilno-sądowe jest tańszą drogą niż pozew. Mahnverfahren można zastosować wyłącznie do długów pieniężnych. Aby wszcząć to postępowanie, należy złożyć elektroniczny wniosek, który dostępny jest na stronach internetowych właściwych sądów upominawczych, oraz uiścić opłatę, która zależy od wysokości nieuregulowanej wierzytelności. Jednak wcześniej dobrze jest się upewnić, czy w żądaniu zapłaty jasno i wyraźnie przedstawiono dłużnikowi, z jakimi sumami zalega i za jakie towary/usługi. Adresy poszczególnych sądów upominawczych znajdzie się na poniższych stronach internetowych:

Badenia Wirtemberia - www.amtsgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/Amtsgericht/Mahnverfahren

Bawaria - www.justiz.bayern.de/gericht/ag/co-zema/

Berlin i Brandenburgia - www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-wedding/

Brema - www.amtsgericht.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de

Dolna Saksonia - www.amtsgericht-uelzen.niedersachsen.de/service/kontakt/kontakt-64370.html

Hamburg i Meklemburgia-Pomorze Przednie - www.justiz.hamburg.de/mahnsachen

Hesja - www.ag-huenfeld-justiz.hessen.de/irj/AMG_Huenfeld_Internet

Nadrenia-Palatynat i Saara - www2.mjv.rlp.de/Gerichte/Ordentliche-Gerichte/Amtsgerichte/Mayen/

Nadrenia Północna-Westfalia - www.ag-euskirchen.nrw.de/ oraz http://www.ag-hagen.nrw.de/

Saksonia-Anhalt, Saksonia i Turyngia - www.ag-asl.sachsen-anhalt.de/gemeinsames-mahngericht oraz www.saarland.de/ministerium_justiz.htm

Szlezwik-Holsztyn - www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/AGSchleswig/Zentrales-Mahngericht/ZentralesMahngericht_node.html

W przypadku firm mających siedzibę za granicą uprawnienia ma tylko Sąd Rejonowy w Wedding.

Egzekucja wierzytelności

Wierzyciel może domagać się uregulowania długu drogą egzekucji. W tym celu trzeba złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucji można dokonać z majątku ruchomego (samochód, pieniądze, towary, itd.) i nieruchomego. Wykonawcą egzekucji jest komornik sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Warto podkreślić, że polskie orzeczenia sądowe można wykonać w Niemczech. Aby to nastąpiło, trzeba nadać tytułowi egzekucyjnemu zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Na dłużnika można też złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Pisemne zawiadomienie o oszustwie składa się na komisariacie policji lub w prokuraturze (odpowiedniej dla miejsca popełnienia oszustwa). Na wypadek sporów z dłużnikiem warto też rozważyć wykupienie ubezpieczenia ochrony prawnej, z którego pokryje się ewentualne koszty adwokatów, rzeczoznawczów, itp.

Ewa Kuchta

Źródło: germany.trade.gov.pl

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/policji-obecno%C5%9B%C4%87-kontroli-1241213/, autor: Alexas_Fotos

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie