Jak przywieźć swoich bliskich do Niemiec

· 2k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Jak przywieźć swoich bliskich do Niemiec Familiennachzug to termin oznaczający prawo osoby posiadającej już pozwolenie na pobyt do sprowadzenia swojej rodziny do Niemiec.

Jak przywieźć swoich bliskich do Niemiec
Familiennachzug to termin oznaczający prawo osoby posiadającej już pozwolenie na pobyt do sprowadzenia swojej rodziny do Niemiec.

Obywatele UE pracujący w Niemczech mają prawo sprowadzić swoją rodzinę, wliczając małżonka, dzieci poniżej 21 lat, rodziców i dziadków, jeżeli tylko są wystarczająco zabezpieczeni finansowo. Prawo do sprowadzenia rodziny dotyczy też członków rodziny, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej. Od członków rodziny nie wymaga się pozwolenia na pracę, jeśli chcą taką podjąć.

Dla obywateli spoza UE posiadających pozwolenie na pobyt (stały lub tymczasowy), do członków rodziny zalicza się dzieci do 18 lat, małżonków i w niektórych przypadkach innych członków rodziny. Familiennachzug jest możliwe tylko przy spełnieniu określonych warunków, takich jak metraż mieszkania i zdolność finansowa do utrzymania członków rodziny.

Małżonkowie mają prawo przyjechać do Niemiec, jeżeli współmałżonek przebywający na terenie Niemiec posiada ważne Aufenthaltsberechtigung. Jeśli małżonek mieszkający w Niemczech posiada Aufenthaltserlaubnis tymczasowy lub stały, współmałżonek może jedynie domagać się prawa do Familiennachzug jeżeli małżeństwo zostało zawarte zanim osoba uzyskała pozwolenie na pobyt i zostało to stwierdzone w momencie składania wniosku.

Prawo do pobytu jest przyznawane, nawet po rozpadzie związku, o ile małżeństwo trwało jeszcze dwa lata po przyjeździe do Niemiec. Jeżeli para rozwiodła się przed upływem dwóch lat, indywidualne pozwolenia na pobyt przyznaje się tylko w wyjątkowych przypadkach.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie