Jak uregulować kontakty z dzieckiem mieszkającym w Polsce?

· 10.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jak uregulować kontakty z dzieckiem mieszkającym w Polsce?

Rozstanie rodziców często prowadzi do osłabienia więzi z dzieckiem, który zostaje z byłą partnerką/partnerem. Bez względu na to czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy ze związku nieformalnego, zarówno matka jak i ojciec powinni mieć prawo kontaktować się z dzieckiem.

Jeśli jeden z rodziców mieszka z dzieckiem w Polsce, a drugi przebywa w Niemczech, również może zabiegać o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W przypadku dzieci pochodzących z małżeństwa to kwestia kontaktów (jak również władzy rodzicielskiej i alimentów) będzie regulowana w postępowaniu rozwodowym. W tym artykule możesz przeczytać jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w Niemczech.

Co zrobić jeśli drugi rodzic uniemożliwia kontakty z dzieckiem?

Jeśli nie można osiągnąć porozumienia, należy wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o uregulowanie kontaktów. Właściwy do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd, w którego okręgu mieszka dziecko razem z drugim rodzicem.

Wniosku nie musisz składać osobiście – możesz ustanowić pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który będzie bronił Twoich praw. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Jako uczestnika postępowania należy wskazać drugiego rodzica, z którym przebywa dziecko. Jeśli nie znasz dokładnego adresu drugiego rodzica– możesz go ustalić również przy pomocy pełnomocnika przed wszczęciem postępowania. Do wniosku o uregulowanie kontaktów należy załączyć akt urodzenia dziecka. Możesz go uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście lub przez pełnomocnika.

Co należy napisać we wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

We wniosku należy wskazać proponowany sposób realizacji kontaktów z dzieckiem. Jeśli przebywasz na stałe za granicą i nieregularnie przyjeżdżasz do Polski można ustalić terminy odbywania rozmów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Skype), sposób spędzania świąt, wakacji oraz sposób ustalania terminów odwiedzin. We wniosku należy zawrzeć odpowiednie argumenty aby przekonać sąd, że wskazany przez nas sposób realizacji kontaktów jest zgodny z dobrem dziecka.

Jeśli chcemy by sąd przesłuchał świadków, należy złożyć odpowiedni wniosek wskazując imię, nazwisko, adres świadka oraz okoliczność, na którą ma zeznawać. Sąd może również na wniosek strony powołać biegłego odpowiedniej specjalności. We wniosku o uregulowanie kontaktów warto zawrzeć wniosek o zabezpieczenie kontaktów w trakcie trwania postepowania. Dzięki temu, nie trzeba będzie czekać aż do zakończenia postępowania aby móc legalnie kontaktować się z własnym dzieckiem.

Czy trzeba przyjeżdżać do sądu w Polsce?

Sąd z pewnością będzie chciał przesłuchać strony postępowania, jednak w przypadku osób mieszkających na stałe za granicą i reprezentowanych przez pełnomocnika można złożyć wniosek o  przeprowadzenie przesłuchania osoby przebywającej za granicą w drodze tzw. pomocy prawnej przez konsula. Jeśli wniosek ten zostanie uwzględniony przez sąd, wnioskodawca (rodzic starający się o kontakt z dzieckiem) składa zeznania w konsulacie.

Jak wyegzekwować wykonywanie kontaktów z dzieckiem?

Jeśli masz już prawomocne postanowienie sądu regulujące kontakty, a rodzic z którym przebywa dziecko nadal je utrudnia, możesz wymusić realizację kontaktów poprzez sankcje pieniężne. Postępowanie przebiega wówczas dwuetapowo.

Najpierw, należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty dla osoby utrudniającej kontakt z dzieckiem. Sąd wyda wówczas postanowienie, w którym określi kwotę jaką osoba sprawująca codzienną opiekę nad dzieckiem będzie musiała zapłacić na rzecz drugiego z rodziców za każde naruszenie prawa do kontaktów.

W drugim etapie sąd opiekuńczy nakazuje zapłatę należnej sumy, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Warto uregulować kwestię kontaktów wkrótce po rozstaniu rodziców aby nie doprowadzić do utraty więzi z dzieckiem.

W tym artykule możesz przeczytać jak uzyskać alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w Polsce.

Photo by Patrick Fore on Unsplash

Informacje o publikacji
Adres
Polska, Poznań Noskowskiego 2/2
Wybraliśmy dla Ciebie