Jak uzyskać alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w Polsce?

· 9.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jak uzyskać alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w Polsce?

Obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców bez względu na to czy mieszkają w tym samym kraju oraz czy byli kiedyś małżeństwem. To oznacza, że oboje powinni partycypować w kosztach utrzymania dziecka. Sprawdź co zrobić jeśli Twój były partner/partnerka odmawia płacenia alimentów.

Jeśli dziecko wraz z jednym rodziców mieszka w Niemczech, a drugi rodzic w Polsce, można się ubiegać o alimenty w Niemczech albo w Polsce. Artykuł dotyczy procedury uzyskiwania alimentów w Polsce.

Jak wyliczyć należne alimenty?

Wysokość zasądzanych alimentów jest zależna od 2 czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (rodzica). W pozwie o zasądzenie alimentów należy zatem uwzględnić następujące wydatki: czynsz za mieszkanie (podatek od nieruchomości, rata kredytu, polisa ubezp.), ogrzewanie, rachunki za media (prąd, gaz, woda), wyżywienie, opiekunka/żłobek/przedszkole, szkoła (podręczniki, przybory szkolne, składki na komitet i ubezpieczenie) zajęcia dodatkowe (np. szkoła językowa), książki, telefon, internet, zajęcia rekreacyjne (np. basen), zabawki, leki , pieluchy, środki higieny osobistej, wizyty u lekarza, szczepienia, odzież (buty/ ubrania), koszty dojazdów/paliwo (np. do szkoły, do lekarza, na zajęcia, na zakupy), kieszonkowe, wakacje letnie, wakacje zimowe, inne (np. zakup mebli).

Powyższe wydatki najlepiej podać w skali miesiąca. Niektórzy twierdzą, że kwotę, którą uzyskamy trzeba podzielić na pół i wówczas wychodzi jaką kwotę powinien płacić zobowiązany do alimentów. Nie jest to jednak regułą. Zgodnie z art. 135 §  2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.” To oznacza, że praca polegająca na codziennej dbałości o dziecko, przygotowaniu mu posiłków, sprzątaniu, praniu również powinna być wzięta pod uwagę. Może się zatem okazać, że drugi z rodziców, który nie sprawuje codziennej opieki nad dzieckiem będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów jego utrzymania w całości lub w większej części.

Należy liczyć się z tym, że jeśli zobowiązany do alimentów zarabia w złotówkach (ma mniejsze możliwości zarobkowe niż drugi rodzic), to zasądzone alimenty będą uwzględniać różnice wynikającą z kursów walut oraz różnice w stopie życiowej w obydwu krajach.

Do jakiego sądu wnieść pozew w sprawie alimentów?

Żądanie zasądzenia alimentów na dzieci pochodzące z małżeństwa powinno znaleźć się w pozwie o rozwód, który składa się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. O tym jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w Niemczech, przeczytasz w tym artykule. Jeżeli wnosisz o zasądzenie alimentów na dzieci pochodzące z konkubinatu, wówczas należy złożyć pozew w Sądzie Rejonowym.

Ile kosztuje sprawa o zasądzenie alimentów?

Osoba wnosząca o zasądzenie alimentów (lub ich podwyższenie) nie musi opłacać pozwu. Jeżeli żądanie zasądzenia alimentów jest zawarte w pozwie o rozwód – wówczas opłata od pozwu wynosi 600 zł. Odrębną kwestią jest wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli nie chcesz przyjeżdżać na rozprawę do Polski – warto zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi. Pełnomocnik będzie składał w Twoim imieniu wszystkie wnioski i zadba o zasądzenie odpowiedniej kwoty alimentów. Wynagrodzenie kancelarii zależy od wielu czynników i jest ustalane indywidualnie.

Czy alimenty można uzyskać dopiero po wyroku sądu?

Nie trzeba czekać aż do zapadnięcia wyroku aby uzyskać środki niezbędne do utrzymania dziecka. Można złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania przez zasądzenie odpowiednich kwot na rzecz dziecka. Wówczas sąd wyda postanowienie, na podstawie którego zobowiązany do zapłaty alimentów będzie musiał je płacić już w trakcie trwania postępowania.

Uzyskanie alimentów jest możliwe również wtedy kiedy nie znamy dokładnego adresu rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów. Istnieje możliwość jego ustalenia w toku postępowania lub ustanowienia tzw. kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Dzięki uzyskania prawomocnego wyroku, możliwe będzie egzekwowanie zasądzonych alimentów. Nawet jeśli dłużnik ukrywa majątek lub pracuje „na czarno” istnieją skuteczne środki pozwalające na odzyskanie alimentów.

Zdjęcie: Unsplash.com, autor: Joshua Clay

Informacje o publikacji
Adres
Polska, Poznań Noskowskiego 2/2
Wybraliśmy dla Ciebie