Jak uzyskać uznanie dyplomu lub innych kwalifikacji

· 1.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Na podstawie umowy o uznawaniu dyplomów podpisanej pomiędzy Polską i Niemcami uznaje się za równoważne tytuły zawodowe i stopnie naukowe, jednak tylko dla celów kontynuacji kształcenia. Używanie tytułów, dypolmów i innych kwalifikacji dla celów zawodowych jest możliwe wyłącznie przez uznanie w trybie nostryfikacji.

Na podstawie umowy o uznawaniu dyplomów podpisanej pomiędzy Polską i Niemcami uznaje się za równoważne tytuły zawodowe i stopnie naukowe, jednak tylko dla celów kontynuacji kształcenia. Używanie tytułów, dypolmów i innych kwalifikacji dla celów zawodowych jest możliwe wyłącznie przez uznanie w trybie nostryfikacji. Z powodu różnic językowych oraz w systemie edukacji obu krajów, mogą pojawić się niejasności przy przedstawianiu oryginałów certyfikatów lub ich duplikatów. Warto certyfikaty przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język niemiecki. Jeśli jest to konieczne, to należy poprosić o pomoc ekspertów, których można znaleźć w odpowiednich instytucjach działających w imieniu kraju, są to np.:

  • Izby Przemysłowe i Handlowe, które są odpowiedzialne za wszystkie kwalifikacje z sektora przemysłowo/technicznego i ekonomicznego, gdzie posiadane umiejętności zostają uznane za okres krótszy niż 3-letnie studia wyższe,
  • Izba Rzemieślnicza jest odpowiedzialna za kwalifikacje w rzemiośle i handlu,
  • Ministerstwo Rolnictwa lub Izba Rolnictwa są odpowiedzialne za kwalifikacje w zawodach związanych z rolnictwem,
  • Ministerstwo Edukacji lub władze oświatowe są odpowiedzialne za zawody sektora edukacyjnego,
  • Ministerstwo Zdrowia lub instytucje, które ono nadzoruje np. zrzeszenia medyczne, są odpowiedzialne za zawody sektora medycznego
  • Ministerstwo Edukacji lub władze uczelni wyższych są odpowiedzialne za tytuły w szkolnictwie wyższym.

Ośrodkiem informacji o systemie uznawania kwalifikacji zawodowych we wszystkich krajach członkowskich Uni Europejskiej jest ośrodek NARIC (National Academic Recognition Information Center).

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie