Jak wycofać się z umowy ubezpieczenia?

· 37.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Poniżej wyjaśniamy zasady, którymi powinieneś się kierować, by uniknąć rozczarowania odmową przyjęcia twojej rezygnacji przez ubezpieczyciela.

Jak wycofać się z umowy, czyli zrezygnować z ubezpieczenia?
Poniżej wyjaśniamy zasady, którymi powinieneś się kierować, by uniknąć rozczarowania odmową przyjęcia twojej rezygnacji przez ubezpieczyciela.

W Niemczech ubezpieczenia rzeczowe, np.: wypadkowe, OC prywatne, OC zawodowe, mieszkania, od kosztów ochrony prawnej mają określony czas trwania, który wynosi najczęściej rok lub pięć lat. Ubezpieczenie zdrowotne zawiera się, w zależności od oferty i tyryfy danej ubezpieczalni, na okres od jednego roku do lat trzech.
W większości przypadków istnieje możliwość wypowiedzenia (Kündigung) raz w roku, trzy miesiące przed końcem roku ubezpieczeniowego (nie zawsze rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem ubezpieczeniowym); np. jeżeli ubezpieczeni jesteśmy od 1 czerwca to koniec roku ubezpieczeniowego przypada na 31 maja to wypowiedzenie należy wysłać najpóźniej do końca lutego.

Termin wypowiedzenia można też dokładnie wyjaśnić dzwoniąc do maklera ubezpieczeniowego bądź bezpośrednio do swojej firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli wypowiedzenie nie zostanie przekazane ubezpieczalni lub zostanie przekazane, ale po określonym terminie, umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok. Jeszcze do niedawna umów zawartych na okres pięciu lat nie można było wypowiedzieć przed upływem tego czasu. Od 2009 roku obowiązywać będą nowe przepisy prawne regulujące rynek ubezpieczeniowy. Umożliwią one rozwiązywanie zawartych na pięć lat ubezpieczeń już po trzech latach trwania umowy. Nieco inaczej przedstawia się sprawa ubezpieczenia auta. Klient ma możliwość raz w roku, miesiąc przed upływem roku kalendarzowego, czyli w listopadzie, wypowiedzieć ubezpieczenie swojego samochodu. Najpóźniej do 30 listopada wypowiedzenie musi się znaleźć u ubezpieczyciela.

W przypadku ubezpieczeń na życie i emerytalnych, gdzie składka opłacana jest miesięcznie okres wypowiedzenia wynosi najczęściej do końca następnego miesiąca.

W szczególnych przypadkach ubezpieczenie może zostać przerwane przed określonym umową terminem:

  • szkoda – jeśli klient zgłosi szkodę do ubezpieczyciela; obie strony umowy mają możliwość wypowiedzenia umowy w terminie jednego miesięca od wypłaty odszkodowania lub odmowy pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela,
  • podniesienie składki ubezpieczenia – gdy ubezpieczyciel podniesie kwotę składki, klient może w ciągu miesiąca o dpoinformowania go wypowiedzieć umowę.

Pisemne wypowiedzenie należy wysłać pocztą, koniecznie listem poleconym, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia nadania przesyłki; w razie sporu prawnego z ubezpieczalnią potwierdzenie to będzie uznany jako dowód przez sąd. Rezygnację z ubezpieczenia trzeba jednak dobrze przemyśleć, a przede wszystkim sprawdzić, czy możliwe będzie podpisanie umowy z kolejną firmą ubezpieczeniową. Istotny jest też rodzaj ubezpieczenia; o ile ubezpieczenie mieszkania czy samochodu można zmieniać dość często, o tyle np. zmiana ubezpieczenia zdrowotnego lub niezdolności zawodowej może się po prostu nie opłacać. Podobnie z ubezpieczenia na życie czy emerztalnego nie warto rezygnować na krótko przed końcem umowy – ubezpieczyciel prawdopodobnie obarczy nas kosztami zerwania umowy, a nawet przekreśli nasz udział w końcowych zyskach inwestycyjnych.

Możliwość wycofania się z umowy mamy także krótko po jej podpisaniu lub po otrzymaniu polisy ubezpieczeniowej. W ciągu czternastu dni od podpisania wniosku na ubezpieczenie możemy wysłać odwołanie (Widerruf) – decyduje data stempla pocztowego. Niektóre ubezpieczenia mają działanie ochronne natychmiast po podpisaniu wniosku, np. w przypadku ubezpieczenia samochodu, wtedy zamiast odwołania należy napisać odstąpienie od umowy (Rücktritt vom Vertrag), także najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni. W przypadku niektórych ubezpieczeń okres ten jest dłuższy. Po otrzymaniu nowej polisy na ubezpieczenie rentowe, niezdolności wykonywania zawodu lub ubezpieczenia na życie, mamy 30 dni na odstąpienie od umowy. Od każdej umowy można odstąpić także po sfinalizowaniu ubezpieczenia; wówczas napisać należy sprzeciw (Widerspruch) w czternaście dni od daty wystawienia polisy przez ubezpieczalnię. Jeśli dane na polisie różnią się od wniosku na ubepieczenie, klient ma 30 dni na sprzeciw.

Na koniec rzecz najważniejsza – trzeba bezwzględnie pamiętać, aby zapoznać się bardzo dokładnie z ofertą, warunkami, zasadami działania oraz możliwościami wycofania się z umowy ubezpieczenia, nie tylko w momencie rezygnacji, ale przede wszystkim przy jego zakładaniu.

 

Komunikat:

Prosimy o uczciwość i nie umieszczanie kryptoreklamy pod naszymi artykułami, na forum i w kalendarium. Zaśmiecają one serwisy i utrudniają korzystanie z portalu. Na naszym portalu jest wiele możliwości taniej, a nawet bezpłatnej (np. katalog firm) reklamy. Użytkowników wzywamy do bojkotowania firm, które spamują lub w inny nieuczciwy sposów wykorzystują trud, jaki zadaliśmy sobie w celu stworzenia portalu mypolacy.de.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie