Kalt, warm, KT? Podstawowe pojęcia z ogłoszeń

· 3.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:

A teraz krótki przewodnik po świecie zawiłych pojęć prawa lokatorskiego.

A teraz krótki przewodnik po świecie zawiłych pojęć prawa lokatorskiego.

  • Bruttomiete (Inklusivmiete, warm) – zawiera wszystkie opłaty wynikające z użytkowania i ogrzewania, nie rozgraniczone w żaden szczególny sposób.
  • Bruttokaltmiete – zawiera koszty wynikające z użytkowania bez opłat za ogrzewanie.
  • Teilinklusivmiete – kiedy koszty wynikające z użytkowania muszą być częściowo rozliczane osobno, najczęściej nie zawiera opłat za ogrzewanie.
  • Nettokaltmiete – pod tym pojęciem rozumiemy rozgraniczenie pomiędzy opłatą wynikająca z tytułu najmu i wszystkimi innymi kosztami związanymi z użytkowaniem i ogrzewaniem mieszkania.

Jeśli umowa nie przewiduje inaczej, przyjęte jest uregulowanie opłat do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca. Najbezpieczniej (w celu ewentualnych roszczeń sądowych) dokonywać wpłat przelewem bankowym na konto wskazane przez wynajmującego.

Kaucja – to zabezpieczenie dla właściciela na wypadek nie płacenia czynszu bądź zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych. Nie może przekraczać trzymiesięcznej wysokości czynszu. Kaucja może być w różnej postaci, najczęściej jest to gotówka, którą wynajmujący ma obowiązek umieścić w banku w formie lokaty. Ustawodawca nie narzuca jednak formy zabezpieczenia, może być ona również w postaci akcji giełdowych, papierów wartościowych itp. Wszystko zależy od umowy jaką zawierają między sobą strony. Kaucja jest zwracana lokatorowi po wyprowadzeniu się z lokalu w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty wyprowadzki. Jeśli nie należymy do zbyt zasobnych osób, warto pofatygować się do Urzędu Gminy i zasięgnąć informacji czy kaucja może być wpłacona za nas przez miasto. Wtedy rozmowy na temat zabezpieczeń prowadzi już z wynajmującym wyznaczony do tego urzędnik.

Podwyżka – jest bardzo ważną a często pomijaną w ferworze poszukiwań! Warto upewnić się już w trakcie wstępnych rozmów: czy i jaki rodzaj ewentualnej zmiany czynszu przewiduje właściciel. Lepiej nie dać się zaskoczyć. Od 01.09.2001 r, obowiązuje nowe prawo regulujące zmiany czynszu z tytułu użytkowania lokalu. I tak, strony mogą ustalić okres w którym nie będą następowały podwyżki (mogą umówić się również bezterminowo), dopuszczalne są: stopniowe, „skokowe” wprowadzanie podwyżek, lub tzw. indeksowane, czyli związane z inflacją. Dwie ostatnie pozycje mają zastosowanie w rocznych okresach rozliczeniowych. Jeśli właściciel mieszkania przeprowadza modernizację, np. wymienia okna, ociepla budynek, itp., ma prawo do podniesienia rocznego czynszu nie więcej jednak niż 11% wydatków poniesionych dla danego mieszkania. Również w takiej sytuacji nie jesteśmy bezradni, ponieważ administrator ma obowiązek uprzedzić nas o planowanym remoncie i związaną z tym podwyżką kosztów wynajmu. Przysługuje nam wtedy prawo do trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy najmu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Podniesienie wysokości czynszu może nastąpić najwcześniej po zakończeniu prac związanych z modernizacją, jest ono dopiero wtedy ważne kiedy wynajmujący ma faktyczną możliwość sprawdzenia czy np. przeprowadzone docieplenie budynku spowodowało obniżenie kosztów ogrzewania. Podwyżka wchodzi wtedy w życie na początku trzeciego miesiąca po jej ustaleniu.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie