Kiedy lokator może zmniejszyć czynsz

· 6.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Kiedy lokator może zmniejszyć czynsz

Lokatorzy mają prawo do wynajmu mieszkania wolnego od różnego rodzaju usterek. Jeśli takowe występują właściciel lokalu zobowiązany jest niezwłocznie je usunąć lub zmniejszyć wysokość czynszu.

Wszystko jedno czy chodzi o hałas, nieszczelne okna czy pleśń, jeśli mieszkanie wynajmowane prezentuje usterki, które w sposób znaczący zmniejszają jakość życia, właściciel musi w sposób natychmiastowy reagować i usuwać je. Tak stanowi prawo. Jeśli właściciel lokalu nie podejmuje działań istnieje możliwość obniżenia czynszu. Większość lokatorów samodzielnie podejmuje najczęściej działania, usuwając nawet znaczne usterki. Jest to poważny błąd, ponieważ najczęściej powstają poważne koszty, na zwrot, których raczej nie ma co liczyć.

Według informacji Zrzeszenia Lokatorów do najczęstszych braków należą problemy z zawilgoconymi ścianami, podłogami i pleśń, kolejne to hałas dochodzący z sąsiednich mieszkań, kłopoty z ogrzewaniem i ciepłą wodą. Jako brak zalicza się, jeśli wynajmowane mieszkanie ma powierzchnię o dziesięć procent mniejszą niż deklarowana w umowie. Również roboty budowlane w budynku i zbutwiałe, nieszczelne okna, brak możliwości korzystania z balkonu mogą być powodem do skargi lokatora. Wynajmowane wyposażenie mieszkania (w tym nawet wanna i natrysk, rolety zewnętrzne, zmywarka i kuchenka) mają funkcjonować bez zarzutu; jeśli tak się nie dzieje może być to powodem do obniżenia czynszu.

Po zauważeniu usterek lokator musi pisemnie poinformować o tym właściciela lokalu. Nie wystarczy telefon do wynajmującego czy jego przedstawiciela, ponieważ w przypadku sporu lokator musi mieć poświadczenie, że zgłaszał braki. Eksperci radzą nawet wysyłać list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Samodzielne podejmowanie działań przez lokatora (z wyjątkiem nagłych przypadków losowych, np. pęknięta rura wodociągowa) bez poinformowania właściciela mieszkania jest co najmniej nie wskazane i może skutkować brakiem zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli właściciel nie reaguje na skargi lokatora, ten ma prawo zmniejszyć wysokość czynszu do czasu usunięcia usterek. Do tego nie potrzeba specjalnych pozwoleń, jednak obniżenie płaconego czynszu musi być w rozsądnych granicach i adekwatne do powagi usterki. Nie istnieją wiążące wysokości zmniejszenia czynszu w przypadku określonych braków. Dlatego najlepiej zasięgnąć informacji w miejscowym przedstawicielstwie Zrzeszenia Lokatorów. I nie czekać zbyt długo z sięgnięciem do obniżenia czynszu jako środka wymuszającego usuniecie braków. Po pół roku od zauważenia usterek i płaceniu przez ten czas pełnej wysokości czynszu nie można już obniżać jego płacenia. Jeśli mimo zmniejszenia czynszu właściciel dalej nie usuwa usterek, lokator ma prawo obniżyć jego wysokość o kolejna cześć. W takim wypadku lepiej jednak zasięgnąć informacji u prawnika.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie