Kiedy możliwe jest zakończenie umowy najmu?

· 3.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Wypowiedzenie natychmiastowe Podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia mogą być „istotne przyczyny”, które w znaczący sposób wchodzą w konflikt z ustaleniami umowy najmu; w szczególności zadłużenie, powody zdrowotne, ale również ciągłe zakłócanie spokoju

Wypowiedzenie natychmiastowe
 

Podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia mogą być „istotne przyczyny”, które w znaczący sposób wchodzą w konflikt z ustaleniami umowy najmu; w szczególności zadłużenie, powody zdrowotne, ale również ciągłe zakłócanie spokoju. Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym przysługuje wszystkim zainteresowanym stronom! Prawnie reguluje to § 543 ust. 3 Kodeksu Cywilnego.

Wypowiedzenie natychmiastowe z powodu zadłużenia
 

O wyjątkowym znaczeniu jest wypowiedzenie natychmiastowe z powodu zadłużenia: przepisy główne w §§ 543 i 569 Kodeksu Cywilnego umożliwiają właścicielowi natychmiastowe zerwanie umowy najmu kiedy lokator zalega z dwoma następującymi po sobie terminami płatności za wynajem. W znaczeniu przepisów dotyczy to kosztów związanych z użytkowaniem bez uwzględnienia kosztów dodatkowych

Zakończenie umowy najmu
 

Zawsze istnieje możliwość rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron. Może to nastąpić w każdym czasie – warunkiem jest tylko dwustronne wyrażenie zgody. Umowa może zostać zakończona po uzgodnieniu ustnym, zalecane jest jednak sporządzenie jej w formie pisemnej. W założeniu zakończenie trwania umowy najmu następuje po uzgodnieniu terminu w którym ma to nastąpić.

Przykład: „Rozwiązanie umowy najmu: my niżej podpisani zgadzamy się, że umowa najmu pomiędzy.....(właściciel) i .....(lokator) dotycząca mieszkania położonego ......(ulica) w .....(miejscowość) na .......(piętro) z dniem......(data) zostaje zakończona.”

Strony mogą również zawrzeć w ramach umowy dalsze ustalenia odnośnie na przykład:

  • możliwości polecenia przez lokatora innej osoby na swoje miejsce
  • zobowiązania właściciela do zapłaty określonej kwoty z tytułu zwolnienia lokalu
  • reguł ewentualnych kosztów wynikających z odnowienia mieszkania
  • wypłaty kaucji, ewentualnie
  • jednomyślne uznanie braku jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, tzw. generalne rozliczenie
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie