Kiedy należy Ci się bezpłatna porada prawna w Niemczech?

· 19.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Kiedy należy Ci się bezpłatna porada prawna w Niemczech?

Profesjonalna konsultacja u prawnika jest dla Ciebie za droga? Zwlekasz z wizytą, bo boisz się, że koszty mogą Cię przerosnąć? Jest na to rada. Postaraj się o Beratungshilfeschein.

Państwo niemieckie pomaga osobom bezrobotnym, w trudnej sytuacji osobistej i o niskich dochodach również w kwestiach prawnych. Osoby najuboższe mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, jeśli posiadają dokument Beratungshilfeschein. Wystawia go Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Bierze pod uwagę wysokość wynagrodzenia brutto, po odjęciu opłacanych podatków, ubezpieczeń, czynszu, ogrzewania i innych kosztów związanych z utrzymaniem.

Do czego uprawnia doradztwo prawne?

Doradztwo prawne upoważnia do uzyskania darmowej pomocy prawnej. Jest jedno zastrzeżenie – musi ona dotyczyć spraw pozasądowych, które chce się przekazać w ręce adwokata. Przykładowo: właściciel mieszkania zerwał umowę najmu, a Ty chcesz się dowiedzieć, czy mógł to zrobić. Adwokat prowadzi w Twoim imieniu korespondencję z właścicielem lub spółdzielnią i wyjaśnia wszystkie niezgodne kwestie.

Kiedy przysługuje bezpłatne doradztwo prawne?

1. prawo cywilne – spory między osobą prywatną a firmą, między pracownikiem a pracodawcą,

2. prawo administracyjne – kwestie sporne między obywatelem a administracją państwową, np. dotyczące prawa budowlanego,

3 prawo socjalne – dotyczące np. ubezpieczenia zdrowotnego czy renty,

4. prawo karne – wyłącznie konsultacje,

5. prawo konstytucyjne.

Co należy zrobić, by uzyskać Beratungshilfeschein?

Musisz wykazać, że znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej bądź osobistej:

 • nie jesteś w stanie samodzielnie opłacić prawnika,
 • nie masz możliwości otrzymania innej pomocy,
 • nie masz ubezpieczenia pokrywającego koszty związane z ochroną interesów prawnych.
 • W sądzie składasz wniosek (pisemnie), zaświadczenie o niskich zarobkach, pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, świadczeniach socjalnych czy o emeryturze. Ponadto wskazane jest, byś miał(a) przy sobie:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • odcinek wypłaty,
 • wyciągi z konta z 2 ostatnich miesięcy,
 • umowę najmu,
 • dokumenty, które dotyczą sprawy do omówienia z prawnikiem,
 • zaświadczenia o dodatkowych ubezpieczeniach lub oszczędnościach,
 • potwierdzenie posiadania długów, o ile takie są.
 • Sąd rozpatrzy wniosek, po czym wyda dokument. Z tym pismem udajesz się do dowolnego adwokata czy radcy prawnego, który ma obowiązek Cię przyjąć. Odmówić może tylko w wyjątkowych przypadkach. Adwokat opłacany jest z kasy krajowej. Składanie wniosku i decyzja sądu są bezpłatne. Jednakże prawnik może zażądać od Ciebie 15 euro. Jest to tzw. płatność ochronna, która ma zminimalizować ryzyko nadużyć.

  Kto i kiedy nie skorzysta z darmowej pomocy prawnej?

 • Osoba, która składa podanie bezpodstawnie, tj. zamożna i mimo tego nie wynajmuje adwokata.
 • Gdy ktoś zgłasza się z błahym problemem, który można wyjaśnić na miejscu.
 • Osoba posiadająca ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej.
 • Gdy czyjaś sprawa dotyczy prawa podatkowego – tej dziedziny nie obejmuje Beratungshilfeschein.
 • Wnioskodawca nadużywający prawa do bezpłatnej pomocy – np. gdy ktoś chce sprawdzić jedną poradę u innego prawnika.
 • Gdy w danej sprawie toczy się postępowanie sądowe – w tym wypadku można być zwolnionym z kosztów sądowych.
 • Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/m%C5%82otek-poziomej-s%C4%85d-sprawiedliwo%C5%9Bci-802301/, autor: succo

  Informacje o publikacji
  Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
  Wybraliśmy dla Ciebie