Kiedy pracownik może nie przyjść do pracy

· 5.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Absencja w miejscu pracy bez dobrze uzasadnionego powodu może mieć poważne skutki.

Pracownik ma obowiązek pracy wynikający z umowy i jeśli ich nie wypełnia jest to naruszenie umowy o pracę. Najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy jest choroba. Kto jest jedynie lekko chory i jego nieobecność nie przekracza dwóch dni nie musi z tego powodu odwiedzać lekarza. W przypadku stagnacji gospodarczej i obawy o miejsce pracy ilość wizyt w gabinetach lekarskich jest znacząco mniejsza, co wyraźnie odnotowują ubezpieczyciele.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku chorych dzieci. Na podstawie paragrafu 616 Kodeksu Cywilnego (BGB) można pozostać w domu przez bliżej nieokreślony, ale niezbyt znaczący czas z powodów, za które nie ponosi się odpowiedzialności. Ma to zastosowanie w przypadku opieki nad chorym dzieckiem.

Jeśli dziecko jest chore, a pracobiorca musi się nim opiekować istnieje również inna możliwość: rodzice mogą powołać się na kodeks społeczny (Sozialgesetzbuch SGB) 5, paragraf 45, który mówi, że rodzice dzieci do dwunastego roku życia mogą pozostać w domu do 10 dni w roku (na każde dziecko).

Przy wielu dzieciach może to być nawet 25 dni. Pracownik musi w takim wypadku uzyskać zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest chore. Tak jak w przypadku choroby zawiadomienie takie jest oddane pracodawcy. W przypadku ubezpieczonych ustawowo wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Często układy zbiorowe mówią o wyjątkowych sytuacjach, w których pracownikowi należą się dni wolne. Należy do nich np. ślub, na którego okoliczność udzielane są najczęściej dwa dni wolne. To samo dotyczy śmierci w najbliższej rodzinie, kiedy najczęściej przysługują trzy dni wolne. W zakładach pracy gdzie nie obowiązują układy zbiorowe można powołać się na paragraf 616 BGB. Nie jest tam jednak dokładnie określone, jaki okres czasu wchodzi w rachubę.

Niedopuszczalne jest samodzielne udzielanie sobie dni wolnych, np. w celu odprowadzenia do lekarza osoby znajomej. Może to prowadzić do upomnienia, a w powtarzającej się sytuacji nawet do wypowiedzenia umowy o pracę.

W przypadku wątpliwości zaleca się wielokrotne upewnienie się u przełożonego, co należy w danej sytuacji uczynić.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie