Kinderzuschlag - czyli dodatek na dzieci

· 22.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Kinderzuschlag - czyli dodatek na dzieci

Pobierasz Kindergeld? Warto sprawdzić, czy nie przysługuje Ci również możliwość ubiegania się o dodatek na dzieci Kinderzuschlag.

Czym właściwie jest Kinderzuschlag? Dosłowne tłumaczenie z języka niemieckiego oznacza „dodatek do dziecka”. Mówiąc ściślej jest to dodatek do popularnego zasiłku o nazwie Kindergeld. Prawo do tego zasiłku przysługuje na dzieci które nie ukończyły 25 roku życia, nie zmieniły stanu cywilnego, które nadal pozostają w gospodarstwie domowym. Warto również zaznaczyć, że zasiłek ten przysługuje w sytuacji gdy:

  • na dzieci pobierany jest zasiłek Kindergeld,
  • miesięczny dochód rodziców mieści się w ustawowym minimum

Należy pamiętać, że jeśli osoba pobiera Kinerzuschlag nie przysługuje jej już prawo do innej pomocy socjalnej na terenie Niemiec.

Gdy minimalny dochód małżeństwa lub pary rodziców wynosi 900 euro i w dochodach tych mieści się już zasiłek dla bezrobotnych niem. Arbeitslosengeld oraz chorobowe niem. Krankengeld to nie dolicza się już zasiłku na dzieci Kindergeld oraz dodatku mieszkaniowego niem. Wohngeld. Maksymalna miesięczna kwota, którą można uzyskać wynosi 140 Euro i jest ona wypłacana razem z zasiłkiem Kindergeld.

Pod adresem: TUTAJ można obliczyć i sprawdzić jaka kwota zasiłku przysługuje danej osobie.

Osoba, która pobiera zasiłek Kinderzuschlag może otrzymywać dodatkowe świadczenia związane z wykształceniem dzieci. Są to zazwyczaj dofinansowania do jednodniowych wycieczek szkolnych lub przedszkolnych, przyborów szkolnych, transportu uczniów do szkoły, wyżywienia lub udziału w życiu kulturalnym i socjalnym miasta.

Co należy zrobić aby otrzymać Kinderzuschlag? Wystarczy zgłosić się do gminy odpowiadającej miejscu zamieszkania gdzie należy wypełnić wniosek. Należy pamiętać, że wyżej wymienione dodatki przysługują dziecku tylko w przypadku kiedy uczy się ono w niemieckiej placówce szkolnej.

Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku jest zawsze pisemna. Wniosek należy złożyć jak najszybciej, bowiem zasiłek ten nie jest przyznawany wstecz w przeciwieństwie do zasiłku Kindergeld. Istotną kwestią jest również to, że w przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na Kinderzuschlag należy niezwłocznie poinformować niemiecką kasę rodzinną.

WAŻNE: Pamiętaj aby wykazać pobierany zasiłek przy corocznym składaniu zeznania podatkowego.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie