Kirchensteuer - podatek kościelny w nowej odsłonie

· 13.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Kirchensteuer - podatek kościelny w nowej odsłonie

Otwarcie deklarujesz przynależność do jakiejkolwiek religii? W Niemczech nie ominie Cię z tego tytułu uiszczenie podatku kościelnego. Co ciekawe, od zeszłego roku banki zobligowano do automatycznego pobierania Kirchensteuer od lokat kapitałowych zgromadzonych na kontach klientów. Wszyscy, którzy do tej pory uchylali się od płacenia podatku od prywatnych inwestycji, dołożą się do kościelnej kasy.

Styczeń zeszłego roku przyniósł małą rewolucję w systemie podatkowym. Zmiany dotyczyły jednego podatku, mianowicie – kościelnego. Kirchensteuer od 2015 roku jest wyższy, gdyż opodatkowaniu podlegają zarówno dochody, jak i zyski od zgromadzonych środków w bankach.

Podatek nie tylko od wynagrodzenia, ale też od zysków kapitałowych

Do tej pory niemieckie organy podatkowe pobierały z wynagrodzenia osób, które otwarcie wykazały swoją przynależność wyznaniową, określony procent. W Badenii-Wirtembergii i Bawarii jest to 8%, z kolei w pozostałych landach 9%. Zapis o objęciu podatkiem kościelnym również zysków z prywatnych lokat kapitałowych istniał już wcześniej, jednak niewiele osób go egzekwowało. Bo skoro nie ma obowiązku informowania banku o swoim wyznaniu i przynależności do Kościoła, to po co to robić i tracić dodatkowe pieniądze. Od zeszłego roku sytuacja się zmieniła. Obecnie każdej osobie, która widnieje w rejestrze wierzących, jej zyski z akcji, funduszy inwestycyjnych czy książeczek oszczędnościowych wynoszą powyżej 801 euro rocznie, zaś małżeństw powyżej 1602 euro, banki automatycznie potrącą 8-9%. Do urzędu skarbowego odprowadzą nie tylko podatek od dochodów kapitałowych, ale też składkę z zysków kapitałowych. Zrobią to na podstawie regularnie otrzymywanych informacji o przynależności religijnej przekazanej przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy.

3 odmienne sytuacje

1. Jeżeli status religijny niewierzącego (oficjalnie lub nieoficjalnie) płatnika prawidłowo odnotowano w urzędzie skarbowym, to nie musi się on obawiać i w przyszłości nie będzie go obowiązywał podatek kościelny.

2. Jeżeli osoba przynależąca do Kościoła już wcześniej zadeklarowała bankowi tę przynależność, to wówczas bank automatycznie pobierze należny podatek.

3. Jeżeli ktoś nie chce, by bank znał jego deklarowane wyznanie i złożył w tym celu wniosek o podtrzymanie poufności danych, wówczas w urzędzie skarbowym widnieje adnotacja, że dysponowanie danymi jest ograniczone. Jednak bank i tak się dowie, że taki wniosek złożono (czyli że ktoś ma coś do ukrycia), gdyż taką informację prześle mu Centralny Federalny Urząd Podatkowy. Takich osób podatek kościelny od zysków kapitałowych nie ominie.

Kraj pochodzenia bez znaczenia

Polak mieszkający w Niemczech i mający tam stały pobyt zobowiązany jest do uiszczania podatku kościelnego. Podobnie inni obywatele świata mieszkający i pracujący w Niemczech. Bez znaczenia jest również, czy konkretna osoba opłaca podobny podatek w swoim kraju pochodzenia. Jeśli się pracuje i przy meldunku zadeklarowało się przynależność do określonego Kościoła (najczęściej ewangelickiego – ev na karcie podatkowej, rzymskokatolickiego – rk, wspólnoty żydowskiej – ib), trzeba odprowadzać Kirchensteuer. Z podatku zwolnione są osoby o niskich dochodach, większość emerytów, bezrobotni, studenci, renciści.

Konsekwencje wystąpienia z Kościoła

Ci, którym w niesmak płacenie kolejnego podatku, mogą wystąpić z Kościoła. W tym celu należy osobiście udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu stanu cywilnego lub sądu rejonowego. Trzeba mieć ze sobą ważny dokument tożsamości i zaświadczenie o zameldowaniu. Należy wypełnić odpowiedni formularz, podpisać go, a także dokonać opłaty uzależnionej od landu. Waha się ona między 10 a 30 euro. Listownie apostazji się nie dokona. Jakie są konsekwencje takiej decyzji? Deklaracja przed niemieckim urzędem to również ruch wykonany w Polsce. Do Polski dotrą bowiem informacje, że z Kościoła się wystąpiło. Nie jest się dłużej członkiem wspólnoty religijnej, więc nie można m.in. przystępować do sakramentu Eucharystii, być ojcem chrzestnym/matką chrzestną, pełnić funkcji kościelnych. Problemy czekają też przyszłych małżonków, którzy będą potrzebować specjalnej zgody na ślub.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/peter-jezus-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-rze%C5%BAba-1028773/, autor: Peggy_Marco

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie