Kto, jak i kiedy powinien rozliczyć się z niemieckim Finanzamtem?

· 84.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Kto, jak i kiedy powinien rozliczyć się z niemieckim Finanzamtem?

Legalna praca w Niemczech wiąże się z obowiązkiem rozliczenia się z uzyskanych za Odrą dochodów z tamtejszym Urzędem Pracy. Kto powinien zapoznać się z tą procedurą? Jak ona wygląda? Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Obowiązek rozliczenia podatkowego (niem. die Steuererklärung) z niemieckim Urzędem Skarbowym (Finanzamt) z uzyskanych za Odrą dochodów ma osoba, która:

- pracuje w Niemczech legalnie, a jej roczny dochód na osobę nie przekracza 8 652 euro,

- w czasie trwania roku podatkowego miała więcej niż jednego pracodawcę (od każdego pracodawcy należy uzyskać Lohnsteuerbescheinigung*),

- na terenie Niemiec prowadzi własną działalność gospodarczą (niem. Gewerbe),

- pracuje i pobiera świadczenia socjalne (w skali roku wysokość świadczeń nie może przekraczać 410 euro),

- ma dziecko (dzieci) i żyje w nieformalnym związku,

- jest emerytem, ale wysokość miesięcznej emerytury jest wyższa niż 1 500 euro i do tej pory nie dokonała rozliczenia podatkowego.

Deklarację podatkową muszą złożyć również małżonkowie, którzy należą do różnych klas podatkowych, a ich wspólny dochód w skali roku nie przekracza 17 640 euro. Obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem mają również wdowcy i rozwodnicy (w przypadku, jeśli rozwód lub śmierć jednego z małżonków miała miejsce w danym roku podatkowym).

Uwaga: Finanzamt może wezwać do rozliczenia osobę, która nie ma ustawowego obowiązku rozliczeniowego!

Nie czekaj na upomnienie! Złóż deklarację podatkową w czasie! Uniknij kar!

Uwaga: za niezłożenie deklaracji podatkowej (niem. Einkommensteuererklärung) w czasie grozi kara grzywny (kara wynosi min. 25 euro za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki)!

W 2018 roku termin składania deklaracji podatkowych upływa wraz z dniem 31 lipca. 

Każdy podatnik, który nie złoży w czasie deklaracji podatkowej wcześniej, czy później powinien spodziewać się oficjalnego wezwania do rozliczenia się z urzędem. W liście zostanie zawarta informacja o dacie, do której podatnik musi dokonać rozliczenia. Po upłynięciu tego terminu urząd bezzwłocznie nakłada na podatnika karę grzywny za nierozliczenie się na czas.

W którym urzędzie złożyć deklarację podatkową?

Ważnym aspektem rozliczenia podatkowego jest świadomość, do którego Urzędu Skarbowego przynależymy, ponieważ to do tego konkretnego urzędu powinna trafić nasza deklaracja podatkowa (o przynależności do danego Urzędu Skarbowego decyduje przede wszystkim miejsce zamieszkania na dzień składania deklaracji podatkowej).

Czas opracowywania deklaracji podatkowej przez Urząd Skarbowy

Na czas opracowania deklaracji podatkowej przez Urząd Skarbowy ma to, kiedy deklaracja została złożona w urzędzie, bo niemieckie Urzędy Skarbowe opracowują zeznania podatkowe w kolejności ich wpłynięcia.

Zwykle, decyzji podatkowej należy spodziewać się po 2-6 miesiącach od daty złożenia deklaracji.

Warto pamiętać o tym, że dobrze wypełniona (z załączonym kompletem zaświadczeń i dokumentów) i złożona na czas deklaracja to duże ułatwienie dla urzędnika, a tym samym szybsze opracowanie naszego rozliczenia i pojawienie się zwrotu na koncie podatnika!

Pamiętaj! Gdy od złożenia przez Ciebie deklaracji podatkowej minęły już trzy miesiące, a Urząd nie wystosował żadnej odpowiedzi, możesz skontaktować się z Finanzamtem i zapytać o status Twojej deklaracji podatkowej.

* Lohnsteuerbescheinigung – zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia stanowi podstawę rozliczenia się z niemieckim urzędem. Dokument ten potwierdza zarobki uzyskane u niemieckiego pracodawcy (pracodawców). Wystawienie dokumentu leży w gestii pracodawcy! Polacy rozliczający się z niemieckim urzędem muszą pamiętać o uzyskaniu zaświadczenia UE/EGO, który potwierdza brak lub wysokość dochodów uzyskanych w Polsce.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: MichaelGaida

Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie