Miasto wokół zamku

· 1.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Pierwsza wzmianka o mieście jako „nuorenberc” (skalista góra) pojawiła się w 1050 r w dokumencie cesarza Henryka III.

W tym czasie powstał zamek wokół którego rozwinęło się miasto spełniające istotną rolę w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego (Rzeszy). Miasto uzyskało liczne przywileje handlowe, a dzięki Wielkiej Karcie Swobód nadanej przez Fryderyka II w 1219 r. stało się wolnym miastem (na prawach miasta stowarzyszonego) Rzeszy.

Norymberga była ówcześnie jednym z dwóch największych centrów handlowych na szlaku z Rzymu do północnej Europy. Do 1427 r. miastem zarządzali burgrabiowie, do grafa Fryderyka VI, który sprzedał swój tytuł Radzie Miasta. Od tego czasu rządzenie pozostawało w rękach Rady.

Cesarz Ludwig IV Bawarski wybrał Norymbergę na miejsce swojego pobytu, podobnie Karol IV, który w 1356 r. nadał mu „Złotą Bullę”. W 1423 r. cesarz Zygmunt Luksemburski przekazał miastu klejnoty koronacyjne królów i cesarzy Rzeszy. Były tam przechowywane do XIX w.

Okres 1470-1530 uważany jest powszechnie za czasy największego rozkwitu miasta, Norymberga stała się centrum niemieckiego renesansu.

Pomiędzy 1517-1525 umocniła się w mieście Reformacja. W 1526 Philipp Melanchton założył pierwsze gimnazjum.

Podczas wojny trzydziestoletniej miasto podupadło, w 1632 r. Gustaw II został pokonany w Norymberdze przez Albrechta von Wallwnsteina.

Pod koniec XVIII w. na skutek działań przedstawicielstwa pruskiego Norymberga stała się bankrutem. W 1806 r. na polecenie Napoleona, Norymberga jako wolne miasto przestała istnieć i stała się częścią nowego Królestwa Bawarii. W 1818 r wszedł w życie poprawiony edykt na mocy, którego Królestwo Bawarii przejęło długi miasta, zaliczając je do długu państwowego.

W XIX w Norymberga stała się przemysłowym centrum Bawarii. Tędy prowadziła pierwsza oddana w Niemczech w 1835 r linia kolejowa. W 1909 r. zbudowano nowoczesne wały przeciwpowodziowe.

XX w. wpisał się w historię miasta czarnymi zgłoskami. Po powstaniu III Rzeszy była Norymberga miastem słynnych zjazdów NSDAP, na których Hitler wygłaszał swoje mowy, tutaj ogłoszono w 1935 r. ustawy norymberskie będące późniejszą podstawą prawną do prowadzenia polityki rasistowskiej. Do dzisiaj można oglądać pozostałości ogromnego kompleksu zbudowanego na potrzeby nazistów w skład, którego wchodziły m.in. koloseum i lądowiska sterowców.

W styczniu 1945 r. miasto zostało zbombardowane przez lotnictwo Brytyjskie i Amerykańskie. Zniszczono wtedy 90% średniowiecznej zabudowy. Od listopada 1945 r. toczył się w Norymberdze (ze wzglądów symbolicznych, jako „kolebki narodowego socjalizmu”) słynny proces przeciw zbrodniarzom nazistowskim.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie