Mieszkanie socjalne - co to jest?

· 1.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Po zakończeniu drugiej wojny światowej w związku z ogromnymi zniszczeniami panował ogromny głód mieszkaniowy. Poprzez odpowiednie przepisy starano się posiadane zasoby mieszkaniowe odpowiednio zagospodarować i odbudować zniszczone mieszkania.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej w związku z ogromnymi zniszczeniami panował ogromny głód mieszkaniowy. Poprzez odpowiednie przepisy starano się posiadane zasoby mieszkaniowe odpowiednio zagospodarować i odbudować zniszczone mieszkania. Według prawa mieszkaniowego mieszkania wybudowane ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez miasto, z pieniędzy podatników, a więc ze środków publicznych miały tymże służyć. Te mieszkania zostały pomyślane jako lokale dla obywateli, którzy z racji swoich niewysokich dochodów nie mogą znaleźć nic stosownego na wolnym rynku.

Tak więc zarobki były i są głównym kryterium przyznawania mieszkań socjalnych. Z biegiem czasu powstała sprzeczność pomiędzy ustawowo ograniczonymi czynszami w tych mieszkaniach i wzrastającymi dochodami lokatorów mieszkań socjalnych. Aby utrzymać założenie, że mieszkania socjalne są przeznaczone dla osób o niewysokich dochodach, w 1981 r wprowadzono zarządzenie, w którym lokatorzy zobowiązani są do ujawniania swoich dochodów co trzy lata. Przy przekroczeniu granicy dochodów dla lokatorów mieszkań socjalnych muszą płacić miesięczną opłatę.

Drugi przepis prawa mieszkaniowego był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Został wprowadzony trzeci warunek podwyższania progu dochodów przy jednoczesnych wysokich czynszach początkowych. Później warunek dochodów rozwinął się, gdzie część należności była subwencjonowana w zależności od dochodów lokatora. Chciano w ten sposób uniknąć tzw. błędnych subsydiów.

Przepis ten został w 01.01.2002 r zniesiony w ramach zmiany przepisów prawa mieszkaniowego. Zostały wprowadzone nowe możliwości starania się o mieszkania socjalne w ramach obowiązującego prawa.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie