Mieszkanie w Niemczech - przedstawiamy 10 mitów!

· 37.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Mieszkanie w Niemczech - przedstawiamy 10 mitów!

Przez lata narosło wiele pogłosek, półprawd i zakłamań, niektóre nigdy nie istniały w prawie lokatorskim. Szczególnie, gdy chodzi o prawa i obowiązki dotyczące sąsiedzkich stosunków, między prawem i wyobrażeniami jest znaczna rozbieżność..

Mit 1: Kiedy w perspektywie jest wyprowadzka do nowego miasta powszechne mniemanie lokatorów jest, że jedynie okres wypowiedzenia stoi na przeszkodzie. Większość lokatorów jest zdania, że jeśli przedstawi właścicielowi trzech chętnych może zakończyć umowę wynajmu bez okresu wypowiedzenia. Chociaż „zasada 3 chętnych” przez wielu uważana jest prawie za pewnik - nigdy nie istniała. Nawet gdy lokator przedstawi trzech chętnych na swoje miejsce nie oznacza to że nie obowiązuje go zawarty w umowie najmu okres wypowiedzenia.

Mit 2: Nie jest prawdą, że właściciel może w każdej chwili wejść do wynajmowanego mieszkania, jak również  to ze ma prawo do posiadania drugiego klucza. Nawet, jeśli umowa przewiduje inaczej nie może wejść jeżeli lokator sobie tego w danym momencie nie życzy. Tego typu zachowanie jest powodem do natychmiastowego wypowiedzenia przez lokatora umowy najmu. Również na koszt wynajmującego może zostać zmieniony klucz do mieszkania. Wyjątkiem jest sytuacja nadzwyczajna: np. lokator wyjechał, właściciel nie wie kto jest w osiadaniu dodatkowego klucza, a w wynajmowanym pomieszczeniu pękła rura wodociągowa czy nastąpiło zwarcie w instalacji elektrycznej.

Mit 3:  Myli się ten kto uważa, że zabłocone kalosze na klatce schodowej czy worek ze śmieciami przed wejściem nikogo nie powinny interesować. Nawet jeśli nie przeszkadza to nikomu pozostawianie rzeczy przed mieszkaniem jest niedozwolone. Jako uzasadnienie prawne podają eksperci: miejsce przed mieszkaniem nie jest wynajmowane. Co innego gdy np. na wycieraczce przez krótki czas pozostawione są brudne trampki czy mokry parasol. Ważnym wyjątkiem są jedynie wózki dziecinne. Jedynym warunkiem jest, ze nie mogą blokować i przeszkadzać w przejściu. Przed drzwiami wejściowymi do mieszkań mogą być pozostawione również chodziki i wózki inwalidzkie, pod warunkiem nie utrudniania innym przejścia.

Mit 4:
Prawo do urządzania imprez stanowi najczęstszy punk zapalny między sąsiadami. Nie ma przepisu, który by mówił, że wolno imprezować raz w miesiącu czy trzy razy do roku. W każdym wypadku bez względu na okoliczność należy mieć na uwadze sąsiadów. Od godziny 22 obowiązuje cisza nocna, szczególnie na zewnątrz. Jeśli skargi sąsiadów na niesubordynowanego mieszkańca domu powtarzają się grozi mu podniesienie wysokości czynszu. Nie należy do zakłócania ciszy nocnej, wbrew krążącej opinii nocne korzystanie z toalety czy natrysku.

Mit 5: W perspektywie jest przeprowadzka do nowego mieszkania, obciążenie finansowe oczywiście duże i każdy chciałby jakoś zminimalizować koszty. Panuje przekonanie, ze można nie płacić czynszu, a właściciel w zamian za to zabierze kaucję. Każdy kto wyznaje taką zasadę może szybko spotkać się z ogromnymi kłopotami. Właściciel mieszkania do ostatniego dnia obowiązywania umowy najmu ma prawo do zapłacenia mu czynszu. Niedozwolone jest robienie tego na konto kaucji. Jeśli lokator nie płaci właściciel zawiadamia odpowiednie władze sądowe, jeśli lokator nie zareaguje na upomnienie w przeciągu dwóch tygodni musi liczyć się z wizytą komornika.

MIt 6: Podobnie szeroko rozpowszechnionym przekonaniem jest, że procenty uzyskane z kaucji należą do lokatora. Oprocentowanie wkładu należy do kaucji i służy jako zabezpieczenie właściciela. Jeśli właściciel zgłasza zastrzeżenia do lokatora może również zatrzymać oprocentowanie. Jeśli nie ma zastrzeżeń kaucja i wynikające z niej oprocentowanie są wypłacane lokatorowi.

Mit 7: Właściciel nie może przerzucać wszystkich rosnących kosztów użytkowania na lokatorów. Wydatki na olej opałowy czy ścieki są płacone w zaliczkowych opłatach dodatkowych. Jeśli opłaty rosą wyjątkowo znacznie właściciel może poza opłatami dodatkowymi podnieść również czynsz. Tutaj są wyznaczone ścisłe granice. Jeśli właściciel chce podnieść czynsz musi albo powołać się na trzy wyższe czynsze w porównywalnym standardzie lub na opinię biegłego rzeczoznawcy.
Mit 8: Przeważnie dopłacamy-  rozliczenie kosztów dodatkowych, zwanych również rozliczeniem kosztów zużycia. Mimo miesięcznego zaliczkowego płacenia właściciel często żąda dopłaty. Nie może więc dziwić, że lokatorzy pracowicie zbierają każdy rachunek aby sprawdzać czy nie dochodzi do nadużyć. Zdaniem Zrzeszenia Lokatorów co drugie rozliczenie ma błędy. Nie zawsze wynika to ze złej woli, ale raczej niedostatecznej wiedzy właściciela. W podobnym stopniu dotyczy to również lokatorów.

Mit 9: Mniejszy czynsz za mniejszą powierzchnie najmu niż wynika z umowy. Co keśli deklarowana w umowie najmu powierzchnia nie odpowiada stanowi faktycznemu? Najczęściej właściciele sami podejmują wówczas decyzję o zmniejszeniu płaconego czynszu. Nie jest to jednak takie proste. Prawo do zmniejszenia wysokości czynszu obwarowane jest ścisłymi przepisami: aby zaistniały przesłanki do zmniejszenia wysokości czynszu faktyczna wielkość powierzchni musi być co najmniej dziesięć procent mniejsza od zapisanej w umowie. Jeśli w mieszkaniu o powierzchni 120 m2 „brakuje” 10 m2 może to jeszcze zawierać się w ramach umowy.

Mit 10: Często lokatorzy buntują się przed odnawianiem mieszkania, zwłaszcza, jeżeli wprowadzili się do niewyremontowanego. Niestety niechęć do prac malarskich nie ma tutaj nic do rzeczy; wszystko zależy od umowy najmu. Normalnie lokator jest zobowiązany do odnawiania mieszkania co dwa, pięć i siedem lat, bez znaczenia pozostaje czy wprowadził się do lokalu świeżo malowanego czy też nie. Jeśli umowa mówi, że lokator ma odnowić mieszkanie przy wyprowadzce, nie ma natomiast klauzuli o stanie mieszkania w czasie użytkowania, wówczas powyższy przepis jest nieważny.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie